FUSUS'ÜL HİKEM AHMED AVNİ KONUK ÖNSÖZÜ

ÖNSÖZ


     İlâhî imkân dili ile mutlak varlık olan Zât’a hamd olsun ki, izâfî yokluğun darlığında bunalıp kalan sonsuz sıfat ve isimlerini nefes-i rahmânisi ile nefeslendirerek onlara pür cömert olan varlığından her bir tenezzül ettiği mertebenin kabına göre birer varlık verdi ve ilâhî kemâlatını ayrıntılı müşâhede etmek için onların bütün hepsini ayna edindi.

FUSŪSU’L HİKEMİN ÖNSÖZÜ

BİSMİLLAHİR RAHMÂNİR RAHİYM

 

FUSŪSU’L HİKEMİN ÖNSÖZÜ

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile başlarım.Her ne kadar ümmetlerin farklılıklarından dolayı din anlayışları ve mezhepler çeşitli ise de, hikmetleri, doğru olan yolun tekliği ile akdem makâmından kelimelerin kalpleri üzerine indiren Allâh’a hamd olsun.(1)

ŞÎT KELİMESİNDE MEVCÛT OLAN "NEFSİYYE HİKMETİ" FASSI

BİSMİLLAHİR RAHMÂNİR RAHİYM

 

-2-

 

ŞÎT KELİMESİNDE MEVCÛT OLAN "NEFSİYYE HİKMETİ"NİN BEYÂNINDA OLAN FASSTIR

 


"Nefs" [نفث]"tuh tuh diyerek üflemek" ma’nâsına gelir. Nitekim azâim ehli, yânî hastalar üzerine okuyucular yapar. Zamânımızda onlara alay etme yoluyla "üfürükçü" de derler; ve Araplar o gibi kimselere "neffas” derler ve Kur'ân-ı Kerîm'de: “Ve min şerrin neffâsâti“ (Felak, 113/4) buyurulur ki, "neffâse olan kadınların şerrinden" demektir.

NÛH KELİMESİNDE MEVCÛT OLAN SUBBÛHİYYE HİKMETİ FASSI

BİSMİLLAHİR RAHMÂNİR RAHİYM

-3-

 

NÛH KELİMESİNDE MEVCÛT OLAN SUBBÛHİYYE HİKMETİNİN BEYANI OLAN FASSTIR

 

Subbûh" mübâlağa yönü üzere "tesbîh" ma’nâsınadır; ve "tesbîh" Allâh'ı imkâni hükümlerden tenzîh etmektir. Ve Nûh Kelimesinin "subbûhiyye hikmeti"ne ilişkili kılınmasındaki sebep budur ki:

Abone ol Fusûl'ül Hikem