Terzi Baba İnsan-ı Kamil (Albdül Kerim El-Cili) Sohbetleri

Eserin mevzuu  C E Y L Π Hz. nin şu az ve öz cümlesinde ifadesini bulur:
— Yüce Hakk’ı bilip anlama ile ilgili işlerdir.. Mülk ve melekût âlemini anlamaya yarayan mevzulardır..
İnsanın bu âleme gelişinden murad, yaratanını bilmektir. İman yolu ile bildiğini, şehadet mertebesinde görmektir. Bu, onun için imanda kemaldir.
C E Y L Î Hz. nin şu cümlesini burada hatırlatmayı uygun buluruz:
— .. Bu kitaba, Kur’an ve Resulüllah S.A.V. efendimizin sünneti ile teyid edilmeyen hiç bir şeyi almadım.

Abone ol Terzi Baba İnsan-ı Kamil Sohbetleri