Namaz  gözümün nurudur benim

 

Ezan haktan davet durmadan,

Kaçın nefsin arzularından,

Sözler gafile kurtuluştan,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Çeşmenin başında beklenir,

Kevser havuzundan gönderir,

Gönlümüz yıkanır süslenir,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Tadili erkana uymalıdır,

Alem rüya uyanmalıdır,

Hayal gerçek ayrılmalıdır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Zahir batın iki rekattır,

Hakikat bilin üç rekattır,

Marifet ise dört rekattır,

İMAM HÜSEYİN - KERBELA - AŞURE

Aslında böyle bir yazı yazma niyetim yoktu. Resülullah s.a.v.  Efendimizin kıymetlisi olan Hz. Hüseyin ve yaşadığı bu elim hadise hakkında yazı yazmak haddim de değildir. Ama son günlerde oluşan müşahadeler ve gördüğüm zuhurat beni böyle bir yazı yazmaya sevk etti. Cenab-ı Hakk’tan bu konu hakkında bize anlayış, idrak ve fehim genişliği vermesini rica ederiz.

ŞAH DAMAR

EUZÜ BİLLAHİMİN EŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(ŞAH DAMAR)

            

            “Andolsun ki, insanı biz halk ettik, nefsinin onu ne ile vesveselendirdiğini biliriz. Biz ona habl-i veridden (şah damarından) yakınız. (50-Kaf/16)

 

            191. Senin yârin senin heyben ve kesendir. Eğer sen Ramin isen Vise’den                                        başkasını arama.

 

Muhammed Hazmi

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

Sâliki Hakk'a götüren rehber İnsân-ı Kâmil

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

LÂ İLâHE İLLÂ ALLAH

LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH

Muazzam kelime Tevhidi,
Direğin dibinde şahidi,
Tefekkür ederdi Allâhı,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zat mertebesi,
İslamiyetin bilinmesi,
Yeni inciler bulunması,
La ilahe illa Allâh.

İlahi hakikatin bünyesi,
Resülullahın künyesi,
İslam beş şarttır diyesi,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zatın özü kelime,
Deryada yüzer keyfime,
Yavaş gezmekte neyime,
La ilahe illa Allâh.

Muhammed dir Habibullah,
Meryem bin İsa Ruhullah,

(25) KÖLE VE KARA İNCİR

Terzi Baba.     (08/10/2014)
     Hayırlıgeceler Mu… oğlum. Hamdolsun bayramı güzel geçirdik sayılır sizlerinde ailece güzel geşmiştirİnşeallah. Geçmiş, geçmemiş, gelecek olan bütün zâhir ve bâtın bayramlarınız, mübarek olsun İnşeallah. 
     Gönderdiğin dosyanı indirdim okudum oldukça güzel olmuşellerine diline gönlüne sağlık, Epey bağlantılar bulmuşsun. Uygun bir yere ilâve ederim.  Cenâb-ı Hakk daha nice açılımlar nasib eder İnşeallah.  
 
     Pazar günü bekliyoruz. Sana kızlarımıza selâmlar Nüket Annenizinde selâmları vardır. Hoşça kalın Efendi Babanız. 

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN


Allah Allah diye çınladı,
Hak sesi her yönden tınladı,
Âlem "Sıbgatullaha" boyandı,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Gece dolunay ışığında,
Kamilin ol yanı başında,
Can verdiğim kâbe taşında,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Bu kutlu yolda durmak yoktur,
Nefse verdiği zahmet çoktur,
Dünya vehim ve hayal boştur,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Mecnun devesini terk etti,
Mevla için Leyla derk etti,
Sırrı âlemde fark etti,

Abone ol Seyyah'ın Seyir Defteri