Terzi Baba Kitapları -10- Kelime-i Tevhîd - Şerhi Murat CAĞALOĞLU

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmaya çalışmaktır. Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmaya çalışırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basiretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

Muhammed Hazmi

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

Sâliki Hakk'a götüren rehber İnsân-ı Kâmil

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

LÂ İLâHE İLLÂ ALLAH

LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH

Muazzam kelime Tevhidi,
Direğin dibinde şahidi,
Tefekkür ederdi Allâhı,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zat mertebesi,
İslamiyetin bilinmesi,
Yeni inciler bulunması,
La ilahe illa Allâh.

İlahi hakikatin bünyesi,
Resülullahın künyesi,
İslam beş şarttır diyesi,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zatın özü kelime,
Deryada yüzer keyfime,
Yavaş gezmekte neyime,
La ilahe illa Allâh.

Muhammed dir Habibullah,
Meryem bin İsa Ruhullah,

Terzi Baba Kitapları -75- Gülşen-i Râz Şerhi (Ahmed Avni Konuk Şerhi İlaveli 1...157. Beyitler) - Şerhi Murat CAĞALOĞLU

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmaya çalışmaktır. Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmaya çalışırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basiretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

(25) KÖLE VE KARA İNCİR

Terzi Baba.     (08/10/2014)
     Hayırlıgeceler Mu… oğlum. Hamdolsun bayramı güzel geçirdik sayılır sizlerinde ailece güzel geşmiştirİnşeallah. Geçmiş, geçmemiş, gelecek olan bütün zâhir ve bâtın bayramlarınız, mübarek olsun İnşeallah. 
     Gönderdiğin dosyanı indirdim okudum oldukça güzel olmuşellerine diline gönlüne sağlık, Epey bağlantılar bulmuşsun. Uygun bir yere ilâve ederim.  Cenâb-ı Hakk daha nice açılımlar nasib eder İnşeallah.  
 
     Pazar günü bekliyoruz. Sana kızlarımıza selâmlar Nüket Annenizinde selâmları vardır. Hoşça kalın Efendi Babanız. 

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN


Allah Allah diye çınladı,
Hak sesi her yönden tınladı,
Âlem "Sıbgatullaha" boyandı,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Gece dolunay ışığında,
Kamilin ol yanı başında,
Can verdiğim kâbe taşında,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Bu kutlu yolda durmak yoktur,
Nefse verdiği zahmet çoktur,
Dünya vehim ve hayal boştur,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Mecnun devesini terk etti,
Mevla için Leyla derk etti,
Sırrı âlemde fark etti,

Namazı miraç için kılan kulun yaşadıkları ve yaşadıklarının safhaları nelerdir?

Namazı miraç için kılan kulun yaşadıkları ve yaşadıklarının safhaları nelerdir?

İsra ve Mi’rac! Evvela kısaca bu iki kelimeyi lügat manası ve harfleri itibariyle anlamağa çalışalım.

“İsr” kelime olarak “gece yürüme”,

“Mir ‘aç” ise “merdiven, yükselme” demektir.

Kur’anı Kerimin birçok yerinde “Ya beni İsrail” denildiğinde bu lakap bize evvela Yakup (a.s.) oğullarını ve soyunu hatırlatmakta¬dır.

ESLEM

ESLEM = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim harflerinden oluşmaktadır..
     1+60+30+40= 131
     Ebced hesabıyla da 131 dir. 
     Elif= Ahadiyyet zuhurunun İbrâhimiyyet mertebesine bir bakıma Ef’âl’imize, 
     Sin = İbrâhîmiyyet, Tevhid-i Ef’âl mertebesinde ki İnsan,
     Lâm= Ulûhiyyet mertebesininin, Tevhid-i Ef’âl ve 
    İbrâhîmiyyet mertebesinden zuhururu.
    Mim = İbrâhîmiyyet mertebesindeki Hakikati Muhammedi.  
     ESLEMTü = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim, Te.
     1+60+30+40+400= 531

Abone ol Murat CAĞALOĞLU