Zekeriyyâ (temizlenmiş), Yahyâ (Hayy-diri olan), İsâ (Ayn-gören insan)

Zekeriyyâ as, Yahyâ as, İsâ as. derken, kendimizdeki mertebe olarak düşüneceğiz. Bu mertebeler abd olarak bahsediliyor.
Zekeriyyâ (temizlenmiş), Yahyâ (Hayy-diri olan), İsâ (Ayn-gören insan)
Meryem 19/2: "Bu, Rabbinin Zekeriyyâ kuluna olan rahmetini bir anıştır." 
(Zekeriyyâ kulunu=temizlenmiş,tezkiye edilmiş kulunu)

Hayy olan nefs-i Râdîyye’nin sözü diriltir

- Hayy olan nefs-i Râdîyye’nin sözü diriltir. Bu diriltmelerde kalp masajı gibi darbe vardır. 

- Kader okları, senin üstündeki hüküm süren mâhluka geliyor aslında. Özüne değil. 

- Mustafa (sav) huzur-u saadetlerinde aklı kurban et (O’nun ruhaniyeti huzurunda, getirdiği hükümlere göre aklını sürdür, nefsani felsefelerle-filozoflukla değil) ve de ki “Hasbiyallah”.

- İnsan insanlığını, insanlar arasındayken anlar.

Nefs-i Sâfiyye

Sonradan (ârız) olanları terk etmekle nefs “sâfiyye” olur. (Hakkın indinde olduğu şeklindeki hali)
Nefs-i Sâfiyye’ye gelindiğinde mevt-i ihtiyari oluyor. "Ölmeden evvel ölünüz": Kendi nefslerinden ölenler, Hakkın varlığı ile dirilirler ki, işte bu gerçek yaşamdır, ondan sonra artık o kimseler ölmezler. 
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)

Abone ol Nefis Mertebeleri