Görülen zuhuratların tercümeye ihtiyaç var

Kişinin herhangi bir şeyi seviyorum demesi, kendisinden başkasını sevmesi değildir. Kendi hayâline aşıktır, karşısındakine değil. 
Mühim olan, kişinin kendi özünde olan hakiki m'âşukunu bulup, ona aşkıdır.
"Ey sâlik, senin sevdiğin ve mâ'şukun yine kendi hakikatindir." 
Yani kimsenin kendinde olandan başkasına aşık olmaması lazım, çünkü O hakiki mâ'şuk.
Kaf 50/16: “Biz ona şah damarından daha yakınız” (Ara yok ki başka varlık araya girebilsin)
“O resûl size içinizden (nefsinizden,hakikatinizden) geldi”  Kur’ân-ı Kerîm'le geldi, uzakta aramaya gerek yok, 

Ehlullah (zati-muhammedi) ile Evliya farkı

Ehlullah (zati-muhammedi) ile Evliya farkı:
 
Müşahede sahibi olmayıp, mutlak tevhidle henüz bakamayan ama kendinden keramet ve harika bazı şeyler meydana gelen kişiler (ebrar ve ahyar: iyilik ve hayır sahipleri – efal mertebesini geçmiş olanlar ebrar, esma mertebesini geçmiş olanlar ahyar) evliya sınıfındandır ama ehlullahtan değildirler. Onlara ehl-i keramet ve ehl-i velayet derler. Bunlar nurani perdeler içindedirler. Ehlullah için irfaniyet şartı var, diğerleri için de zühd vb. şartlar var. Gerçek ehlullahta ve Allahilerde keramet görülmez.
Abone ol Mesnevi-i Şerif