Terzi Baba kimdir?

"Terzi Baba kimdir?" sorusuna cevap aramak, onu daha iyi ve çok yönlü tanıyıp bilmek, hayat akışını ve felsefesini öğrenebilmemiz için sizleri yaşadığımız zamanın biraz gerilerine doğru götürmek istiyorum.

 

Tarih: 15 Aralık 1938

Yer: Tekirdağ

NECDET" ismi

Değerli okuyucum,

Bizler hayatımızda bütün ihtiyaçlarımıza kâfi gelecek tam bir örnek şahsiyete sürekli muhtaç durumdayız, insânoğlu fıtratı gereği de daima ideal ve örnek şahsiyetler arar. Bazen de bu yolda hatalara bile düşe-bilir. Bu yüzden, yaptığımız uzun, derin ve dikkatli bir araştırmanın ar-dından sizlere gerçek örnek şahsiyetlerden birisini göstermeyi kendime bir vazife addediyorum.

 

SEYYAH

Sözlükte suyun akmasına seyahat denilmiş, ilim, ibadet ve rızık için yeryüzünde dolaşan kimselere de SEYYAH denmiştir.

 

Seyyahın irşad ve tebliğ yolu ile gönülleri ihyası arasındaki benzerlik açıktır. Bunların ikincisi tabii ki daha önemlidir.  Bilhassa dini sebeplerle seyahat etmeyi, seferlere çıkmayı başka bölgelere, hatta değişik ülkele-re gitmeyi, oralarda faaliyette bulunmayı islâmiyet CİHAD olarak ta-nımlamıştır. 

 

SURİYE-IRAK SEYAHAT NOTLARI

24/06/98

SURİYE-IRAK SEYAHAT NOTLARI

 

 

 

B A Ş L A N G I Ç

 

 

                      Düştük bugün yollara,

                      Yeşil yeşil bağlara,

                      Kara kara dağlara,

                      Vardık elhamdülillâh.

 

                                      Meğer duymuşuz bir ses,

                                      Ey gönül, rüzgârla es!

                                      Nefis ettiğinde pes,

ŞEKERCİ DEDE

“ŞEKERCİ  DEDE” ismi:

Terzi Babam’ın hayatını ve yaşamını araştırdıkça bizim için sürpriz sayılabilecek bir de “Şekerci Dede” kimliğine tanıklık ettik.

Kimdi bu şekerci dede?  Bu isim kendisine nasıl ve kimler tarafından verilmiştir.

 

İslâm tasavvuf yaşantısında rû’yalar “zuhuratlar"

İslâm tasavvuf yaşantısında önem arzeden hususlardan birisi de gö-rülen rû’yalar “zuhuratlar”dır.

 

İslâmi kaynaklara göz attığımızda başta Kûr’ân-ı Keriym’de bazı peygamberlerin gördüğü rû’ya “zuhurat” ve onların tevilinden söz edil-diğini görmekteyiz.

 

YÛSUF SÛRESI 12/4 âyette;

iz kale yusüfü liebiyhi

ya ebeti inniy re­eytü ehade aşere kevkeben

veşşemse vel kamere reeytühüm liy sacidiyne

 

Sayıların Dilinden

bismillâhir rahmânir rahiym

 

 

Sayılar (rakkamlar) günlük hayatımızın değişmez sembolleridir.  Farkında olalım ya da olmayalım sürekli bu sayıları kullanır ve hayatı-mızı yönlendirmeye, anlatmaya çalışırız. Çünkü bu sayılar bir anlatım, tanıtım bilgilendirmenin yanında mânâyı mânâlandıran sembollerdir. 

 

Terzi Baba'yı Tanıyanlar Hakkında Ne Dedi?

Terzi Baba’daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Onu tanıyan, onun muhibbi ve müntesibi olmakla şereflenen bazı kişiler acaba onun hak-kında ne dediler, neler söylediler...

 

Terzi Baba’mı çeşitli vesilelerle tanıma şerefine erişen bu gönül ha-nesinin bazı sakinlerine O’nu nasıl tanıdıklarını, O’nun hakkında kendile-rinde oluşan düşüncelerin neler olduğunun sorusunu yönelttik. 

Terzi Baba Özlü sözlerinden

 

Hz. Pirimizin sohbetlerini ve bu sohbetlerin tertemiz havasını sizlerle birlikte hep içimizin derinliklerine çekmeye çalıştık. Şimdi ise O’nun çeşitli sohbetlerinden derlediğimiz özden söze dökülenlerden kısa bir demet sunuyoruz.

 

* * *

 

Zaman zaman dostlarımız soruyorlar,

“Konuşurken hiç yorulmuyor musun?” 

Ben de onlara,

“Eğer ben konuşursam yoruluyorum, ama o konuşursa hiç yorulmuyorum.”

 

* * *

 

Abone ol Terzi Baba Grubu