Uşşak'taki Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretleri'nin(ksa) Makamı

 

Pir Hazretleri'nin Uşşak Burma Camiindeki Makamı


Pir Hazretleri için yapılan makam mezar taşındaki yazı : Hüvelbaki Yürü dede senin mahalli adın Mana yolunda sen bize rehbersin Cümle arifanın dilinde yadın Ehl-i keramette mümtaz bir ersin Adını analım bu kitabeyle H.Hüsameddin Uşşaki diye Buharadan geldin bir hitabeyle Adına bu makam Hak'tan hediye Evrad-ı Kebir gibi eserin var Meclis-i uşşaka Pir-i sultansın Aşıklar içinde seçkin bir yerin var Nesiller seni hep rahmetle ansın 1475/1592

ŞECERE-İ HALVETİYYE-İ UŞŞAKİ’YE

ed-Dâ’i ila llah Ebû’l-Kasım Hazreti Muhammed bin Abdullah 
 aleyhi salavâtu’llahi ve Selâmuhu

 Cenabı Ebû Turâb Ali el-Murtâzâ el-Kerrâr Haydar
 İbn-i Ebi Talib keremallahu Vecheh
    
  
 Şeyh Ebû Sâid el-Hasan bin Ebi’l-Hasan Yesâr el-Basri
       

 Şeyh Habib Acemi İbn-i Muhammed el-Horasani (Ayine-i Cemâl)
    
  
 Ebû Süleyman Davut (Ebu Sâlim Sırâceddin)

“Kulak” ayarlarının yapılması

Sohbetlerimizde çokça zikretmeye çalıştığımız, kişinin evvelâ “kulak” ayarlarının yapılması gereğidir. Mevlânâ Hz. İfade ettiği gibi dilin müşterisi kulaktır. Hakikat-i İlâhiye ancak kulak kapısından İnsan şehrine girip, evvelâ misafiri sonra da ev sahibi olmaktadır. Bunlar irfaniyyet mektebinde okunan müşahedeli gerçeklerdir.

Abone ol Uşşakiye