DAVUD-I TAİ (K.S)

Örnek Hayatlar   Yusuf HALICI 
DAVUD-I TAİ (K.S) Davud-ı Tâî hazretleri aslen Horasanlı olup sekizinci yüzyılda yetişen evliyanın büyüklerindendir. Doğum tarihi bilinmemekle beraber 781 (H.165) senesinde Bağdat’ta vefat etmiştir. Kabri de oradadır.


 

Selahaddin Uşşaki

Selahaddin Uşaki Anadolu'da yetişen büyük evliyadan. İsmi Selahaddin Abdullah bin Muhammed Abdülaziz'dir. 1705'te Rumeli'de bulunan Kesriye kasabasında doğdu. Yirmi yaşına kadar bu kasabada kalıp, ilim tahsil etti. Daha sonra İstanbul'a gelerek, tahsil hayatına devam etti. Babası katip olduğundan Selahaddin Uşaki yirmi yedi yaşındayken Babıali'de katipliğe başladı. Daha sonra Vezir Hekimoğlu Ali Paşanın dairesinde Masraf Katipliğine tayin edildi.

Matlube Anne “Helva-i Bacı”

Hazreti Pîr Seyyîd Hasan Hüsâmeddîn-i Uşşâkî'nin (K.S.A.) eşi 
vâlidemiz Matlube Anne “Helva-i Bacı”nın kasîdesidir:
 
 Aşk ile derviş olmuşam, 
 Derdime derman bulmuşam 
 Ummanı seyran etmişem, 
 Gevher alan gelsün berü. 
 
 Dünya varından geçmişem, 
 Dostlarımdan ayrılmışam 
 Can içinde can bulmuşam, 
 Haber alan gelsün berü. 
 
 Gözüm didarını gözler, 
 Canım habibini özler 
 Halis muhlis mü'min kullar, 
 Dosta giden gelsün berü. 
 
 Kaal ile kilden geçenler, 

HALVETİYYE TARİKATININ UŞŞAKİYYE KOLU

Uşşakiyye, Halvetiye tarikatının şubelerinden birinin adıdır. Halvetiye tarikatı içerisinde, Hasan Hüsameddin'il Buharî (K.S.) hazretleri tarafından meydana getirilmiş ve getirilen yeni terbiye ve yetiştirme sistemleri ile aynı tarikat, içerisinde asıl bir şû.be olmuştur. Bu sebeple Halvetilik sistemlerini geliştirip yenileştirerek kendine has bir çığır meydana getirdiği için Hasan Hüsameddin'il Buhari (K.S.) hazretleri kendisinden sonra gelişerek devam eden Halvetiyye-i Uşşakiyye kolunun «Pir-i» sayılmıştır.

Abone ol Uşşakiye