Uşşak'taki Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretleri'nin(ksa) Makamı

 

Pir Hazretleri'nin Uşşak Burma Camiindeki Makamı


Pir Hazretleri için yapılan makam mezar taşındaki yazı : Hüvelbaki Yürü dede senin mahalli adın Mana yolunda sen bize rehbersin Cümle arifanın dilinde yadın Ehl-i keramette mümtaz bir ersin Adını analım bu kitabeyle H.Hüsameddin Uşşaki diye Buharadan geldin bir hitabeyle Adına bu makam Hak'tan hediye Evrad-ı Kebir gibi eserin var Meclis-i uşşaka Pir-i sultansın Aşıklar içinde seçkin bir yerin var Nesiller seni hep rahmetle ansın 1475/1592

ŞECERE-İ HALVETİYYE-İ UŞŞAKİ’YE

ed-Dâ’i ila llah Ebû’l-Kasım Hazreti Muhammed bin Abdullah 
 aleyhi salavâtu’llahi ve Selâmuhu

 Cenabı Ebû Turâb Ali el-Murtâzâ el-Kerrâr Haydar
 İbn-i Ebi Talib keremallahu Vecheh
    
  
 Şeyh Ebû Sâid el-Hasan bin Ebi’l-Hasan Yesâr el-Basri
       

 Şeyh Habib Acemi İbn-i Muhammed el-Horasani (Ayine-i Cemâl)
    
  
 Ebû Süleyman Davut (Ebu Sâlim Sırâceddin)

Halvet

Halvet: Kapalı bir yerde yalnız kalma, tenhaya çekilme, tenhalık, yalnızlık, kimsenin bulunmadığı yer anlamlarına gelir. Zahid ve muta-savvıfların en belirgin özelliklerinden birisi, yalnız yaşamayı tercih et-meleri ve Hakk'la olmak için halktan ayrı kalmaya önem vermeleridir.

 

Mutasavvıflar halvetin dini hayat açısından önemini göstermek için Hz. Peygamberimizin halvetten ve yalnızlıktan hoşlandığını, zaman za-man Mekke yakınındaki Hira mağarasına çekilip burada inziva hayatı yaşadığını ve itikâfa girdiğini ifade ederler.

 

Halvet'ten Notlar

Bir müddettir halvet’e girmeyi düşünüyordum gerekli mânevi izni gönlümden aldıktan sonra 22.06.1985 Cumartesi gecesinden başla-mak üzere 30.06.1985 Pazar’a kadar olan süreyi bu işe tahsis ettim ve sene tatili süresini ona göre ayarladım.

 

O gün gelmeden kendimi bu duruma  alıştırmak için hazırlan­maya başladım.

 

“Murakâbe”

Bir ses ALLAH, “her şey necdetle konuşur artık dedi,” diyor.

Abone ol Halvetiye