Pir Şaban-ı Velî Hazretleri

 

Pir Şaban-ı Velî Hazretleri (k.s.), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Gökçeağaç Bucağına bağlı Çakırçayı Köyü'nün Cimdâr Mahallesi'nde dünyaya geldi.Hz. Pir'in doğum tarihi hakkında kesin bilgilerimiz olmamakla birlikte müze kayıtlarında M. 1497 tarihine rastlanmıştır. Ancak bu bilginin yanındaki notta bu tarihin kesin olmadığı ifade edilmiştir. Sefine-i Evliya'da ise doğum tarihinin M. 1499 yılına kaydedilmesi Pir'in 1490'lı yıllarda dünyaya gelmiş olabileceğini gösterir.

ÜMMİ SİNAN

( ? - 1657)
Ümmi Sinan veya gerçek adıyla Yusuf (İbrahim) Antalya�nın Elmalı ilçesinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hayatı ile ilgili yapılan araştırmalardan bazılarına göre 1563-1567 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum tarihi farklılık arz ettiği gibi gerçek isminin de farklı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVUD-I TAİ (K.S)

Örnek Hayatlar   Yusuf HALICI 
DAVUD-I TAİ (K.S) Davud-ı Tâî hazretleri aslen Horasanlı olup sekizinci yüzyılda yetişen evliyanın büyüklerindendir. Doğum tarihi bilinmemekle beraber 781 (H.165) senesinde Bağdat’ta vefat etmiştir. Kabri de oradadır.


 

Selahaddin Uşşaki

Selahaddin Uşaki Anadolu'da yetişen büyük evliyadan. İsmi Selahaddin Abdullah bin Muhammed Abdülaziz'dir. 1705'te Rumeli'de bulunan Kesriye kasabasında doğdu. Yirmi yaşına kadar bu kasabada kalıp, ilim tahsil etti. Daha sonra İstanbul'a gelerek, tahsil hayatına devam etti. Babası katip olduğundan Selahaddin Uşaki yirmi yedi yaşındayken Babıali'de katipliğe başladı. Daha sonra Vezir Hekimoğlu Ali Paşanın dairesinde Masraf Katipliğine tayin edildi.

HALVETİYYE TARİKATININ UŞŞAKİYYE KOLU

Uşşakiyye, Halvetiye tarikatının şubelerinden birinin adıdır. Halvetiye tarikatı içerisinde, Hasan Hüsameddin'il Buharî (K.S.) hazretleri tarafından meydana getirilmiş ve getirilen yeni terbiye ve yetiştirme sistemleri ile aynı tarikat, içerisinde asıl bir şû.be olmuştur. Bu sebeple Halvetilik sistemlerini geliştirip yenileştirerek kendine has bir çığır meydana getirdiği için Hasan Hüsameddin'il Buhari (K.S.) hazretleri kendisinden sonra gelişerek devam eden Halvetiyye-i Uşşakiyye kolunun «Pir-i» sayılmıştır.

Abone ol Halvetiye