Muhammed Hazmi

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

Meşâyih-i Uşşâkiyyeden Hazmî Efendi Hazretlerinin Vuslatı

 
Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden Hazmî Efendi Hazretlerinin Hakk'a yürüyüşünün 55.sene-i devriyesinde, bendegânından Ahmet Mâhir Gedikoğlu Beyefendi'nin "Arapgir Postası" adındaki yerel gazetede, Efendi Hazretlerinin irtihâlinden sonra O'nun hakkında yazdığı bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedik...

Tarikat-ı Aliyyeyi Halvetiyeyi Uşşakiye Silsile-i Şerifesi

                     Fahri Alem Muhammed Mustafa               (s.a.v.)

                     Hz. Ali       (keremallahu vechehu)

Şeyh            Hasan Basri                                                  (k.s.)

Şeyh            Habib-i Acemi                                               (k.s.)

Şeyh            Davud-u Tai                                                  (k.s.)

Abone ol Hazmi TURA