TASAVVUF

MUSTAFA HİLMİ SÂFÎ EFENDİ

          Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi hakkında en geniş bilgiyi, müridi Hüseyin Vassâf‟ın Sefîne-i Evliyâ‟sında bulmaktayız. Vassâf burada, şeyhinin ârifâne hallerini anlatmak üzere Ahvâl-i Sâfiye adlı bir eser yazmayı istediğinden bahseder. Ancak buna imkan bulamadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer önemli bilgi kaynağımız ise Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi‟nin Meşîhat-ı islâmiyye Sicill-i Ahvâl Dairesine verdiği 27 Mayıs 1335 tarihli hâl tercümesidir.

TERZİ BABA NECDET ARDIÇ (8) (19-53)

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM  

Muhterem okuyucularımız kardeşlerimiz ve evlâtları-mız.

Bizleri bu dünya ya İnsan sureti ve ma’nâ’sı ile getiren Rabb’ımıza hamdeder, şükrederiz.

Ve bize, insanlığımızı öğrenebilmemiz için, Rabb’ımızın göndediği bütün elçileri ile birlikte, özellikle Peygamberi-miz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize de her zaman şükranlarımızı bir borç biliriz.

Hikmetin İzinde - 2016 - TVNET

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

Aşk ve Muhabbet Yolu / Nusret TURA - Şerhi Murat CAĞALOĞLU

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

Namaz Sureleri

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

TERZİ BABA TASAVVUFÎ ÎZAHLAR

Hayatımda yeni ve en önemli dönemin başlaması, Terzi Baba Necdet Ardıç Uşşâki Hazretleri ve anlattıkları sayesinde olmuştur. Öncesi Allah, âlem ve insan ile ilgili aklımdaki sorulara tatmin edici cevap bulamadığım dönemdir. Hakikat ve marifet ilminden en iyi şekilde istifade edebilmek İçin Zât-ı âlîlerinin yolunda süluketme gayreti içerisinde sohbetleri ciddiyetle dinlerken kendi çapım da ufak bir çalışma yapmaya başla-dım. Neticede iki yılı aşan bir süre sonra bu kitap ortaya çıkmış oldu.

Namaz gözümün nurudur benim

 

Ezan haktan davet durmadan,

Kaçın nefsin arzularından,

Sözler gafile kurtuluştan,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

 

Çeşmenin başında beklenir,

Kevser havuzundan gönderir,

Gönlümüz yıkanır süslenir,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Tadili erkana uymalıdır,

Alem rüya uyanmalıdır,

Hayal gerçek ayrılmalıdır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Zahir batın iki rekattır,

Hakikat bilin üç rekattır,

Marifet ise dört rekattır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

73- CELÂL CEMÂL CELÂL (Hayal’î kamer’in, hayal vâdîsi)

BİSMİLLâHİRRAHMâNİRRAHîM:

Muhterem okuyucularım bu kitabın oluşması bir seyrin neticesinde devam eden hadiselerden meydana gelmiştir. Faydalı olur, ibret alınır, düşüncesiyle üzerinde çalışmalar yaparak okunacak hale getirmeye çalıştım. 

Sayfalar

TASAVVUF beslemesine abone olun.