Sufi Şahsiyetlerden

HÜSEYİN VASSAF/ HAYATI, ESERLERİ VE KEMALNÂME-İ HAKKI ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI         BİLİM DALI

HÜSEYİN VASSAF/ HAYATI, ESERLERİ VE

KEMALNÂME-İ HAKKI ADLI ESERİ

(İNCELEME-METİN)

MASTERTEZÎ

              Hazırlayan Ömer ÖZKAN

 

Tez Danışmanı Prof. Dr. Abdulkerim ABDÜLKADİROĞLU

Ankara-1999

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne

....................... ait.............................................................................

ESAD ERBİLİ(K.S) NASİHATLAR

***Tarikat erbabından bir zata müracaattan maksat yalnız zikir telkini değil, salikin kabiliyet toprağına ilahi marifet tohumlarının ekilmesidir. Zira zikir telkini tasavvufi kitapların mütalaası ile de elde edilir. (4. Mektup) Esad efendi bir şiirinde de bu mevzuya şöyle değinir:

“Dergah-ı Pir-i muganda hak-i pay ol Esada.
Ol zaman anlarsın rütbe-i bâlâ nedir.”

(Ey Esad! Gerçek ve hakiki mürşidin dergahında ayağının toprağı olursan ancak o zaman en yüce rütbenin ne olduğunu anlarsın.)

Niyâzî-i Mısrî: Şerh-i Nutk-ı Yunus

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıdı der ne yersin kozumu.

Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana, bandım verdim üzümü.

İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş
Becit becit ısmarlar gelsin alsın bezini.

“ARİFLERİN DELİLİ – MÜŞKİLLERİN ANAHTARI” KIRIMLI SELÎM DÎVÂNE

VELÎLERİN TEVHİDİ

Velîlerin edep, sülük ve huylarını anladınsa, şimdi de Hakikî tevhidi, yani velilerin Hakk’ı tevhid etmesi nasıldır, onu anlata­lım:

MOLLA MURAD ve TÜRKÇE DİVANI

Molla Murad , Fransız İhtilali (1789 )’ nden 1 yıl önce 1788’de doğmuştur. Abdülmecid zamanında 27 Şevval 1264 H( 25 Eylül 1848 )‘de vefat etmiştir.  Dârü’l — Mesnevi  dahilindeki türbe-i mahsusada olduğu kaydedilmektedir.

 

Birçok eseri vardır. Molla Murad’ ın “Divan”ı önem arzetmektedir.

REBABNÂME/Sultan Veled

MAKALE 1

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ABDURRAHMÂN SÂMÎ NİYÂZÎ SARUHANÎ UŞŞÂKÎ Kaddesellâhü sırrahu’l âlî FÂTİHA TEFSİRİ

Aman yâ Seyyid’ü-l Kevneyn Dahîlek Yâ Rasulallah-Talik-Abdurrahmân Sâmî,bi-müellifi Evrâdü'l-Mukarrebîn

Aman yâ Seyyid’ü-l Kevneyn Dahîlek Yâ Rasulallah-Talik-Abdurrahmân Sâmî,bi-müellifi Evrâdü’l-Mukarrebîn

Tecelligâh-ı lâhutî mutâf-ı âşıkandır bu!

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen). 

Sayfalar

Sufi Şahsiyetlerden beslemesine abone olun.