Seyyah'ın Seyir Defteri

Namaz gözümün nurudur benim

 

Ezan haktan davet durmadan,

Kaçın nefsin arzularından,

Sözler gafile kurtuluştan,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

 

Çeşmenin başında beklenir,

Kevser havuzundan gönderir,

Gönlümüz yıkanır süslenir,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Tadili erkana uymalıdır,

Alem rüya uyanmalıdır,

Hayal gerçek ayrılmalıdır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Zahir batın iki rekattır,

Hakikat bilin üç rekattır,

Marifet ise dört rekattır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

İMAM HÜSEYİN - KERBELA - AŞURE

Aslında böyle bir yazı yazma niyetim yoktu. Resülullah s.a.v.  Efendimizin kıymetlisi olan Hz. Hüseyin ve yaşadığı bu elim hadise hakkında yazı yazmak haddim de değildir. Ama son günlerde oluşan müşahadeler ve gördüğüm zuhurat beni böyle bir yazı yazmaya sevk etti. Cenab-ı Hakk’tan bu konu hakkında bize anlayış, idrak ve fehim genişliği vermesini rica ederiz.

UYANDIK

Bir kamili canan et,
Derde çare dost elbet,
Gemisine al bilet,
Deryasından uyandık.

Âdemiyet iskelesi,
Meleklerin secdesi,
Reddedip inmesi,
Nasr'ından uyandık,

Nuh (a.s) ile bin gemiye, 
Dönülmezse eskiye,
Yelken açar sofiye,
Hayalinden uyandık,

Ayak izi İbrahim, (a.s)
Doğru söze ne derim,
Kervan gelir giderim,
Gönül'ünden uyandık.

Musa (a.s) çıkar turuna,
Zat-ı tecelli nuruna,
Baygın düştü suruna,
Hayatından uyandık.

ŞAH DAMAR

EUZÜ BİLLAHİMİN EŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(ŞAH DAMAR)

            

            “Andolsun ki, insanı biz halk ettik, nefsinin onu ne ile vesveselendirdiğini biliriz. Biz ona habl-i veridden (şah damarından) yakınız. (50-Kaf/16)

 

            191. Senin yârin senin heyben ve kesendir. Eğer sen Ramin isen Vise’den                                        başkasını arama.

 

TERZİ BABA'DAN TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULAR VE CEVAPLAR (3)

Murat CAĞALOĞLU
 
21.07.2008
 
Kime: Necdet Ardıç

Selamünaleyküm,
 
Muhterem efendim aşağıdaki iletiyi aldım. Malum bizim ilmimiz
belli. Eğer uygun görürseniz aşağıdaki soruyu cevaplayabilir misiniz?

TERZİ BABA'DAN TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULAR VE CEVAPLAR (4)

From: ca...@hotmail.com
To: te...13@hotmail.com

4 Aug 2008 

Selamünaleyküm,
 
Muhterem hocam bir kardeşimizden aşşağıda ki soru gelmiş uygun bulursanız cevaplamanız ricasıyla,
 
Vesveseler insan sorumlumudur birden insanın zihninde oluşan ama kesinlikle tasvib etmediği düşüncelerden. Ne yapabiliriz bunu engellemek için unutmak için unutmak istedikce çoğalıyor. Allah razı olsun...

Bi Haber

Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere

Can atar gafil, binası oldu viran bîhaber

Dil bekası, hak fenası istedi mülk ü tenim

Bir devasız derde düştüm, âh ki lokman bîhaber

Bir ticaret yapamadım, nakd-i ömrüm oldu heba

Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bîhaber

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenhâ garip

Dîde giryân, sine biryân, akıl hayrân bîhaber

Bir devasız derde düştüm, âh ki lokman bîhaber

Niyaz-i Mısri

Muhammed Hazmi

Rahman’ın Nuru İlahisi ve Hakikati Muhammedisinin Velayetisin Muhammed Hazmi

 

Vahtette Kesrete, Kesrette Vahtede Sahibsin Hu’nun Kulu  Füsus’unun Deline  Sahip Olunmaz Senin Muhammed Hazmi  Fenafillah, Bekabillah makamın mı?

 

Hakikat’ul Ahadiyyetul Ahmediyyetinin Zatısının Husunda, Görmüşte Vahdetinde Nefis’ini  Hamdıyla Övüp  Dost İnsan etmiş,

 

İnsan Muhammed S.A.V Eniyyetinin, Hüviyyetininde Eniyeti  Alak , Mirac etmiş.

 

(25) KÖLE VE KARA İNCİR

Terzi Baba.     (08/10/2014)
     Hayırlıgeceler Mu… oğlum. Hamdolsun bayramı güzel geçirdik sayılır sizlerinde ailece güzel geşmiştirİnşeallah. Geçmiş, geçmemiş, gelecek olan bütün zâhir ve bâtın bayramlarınız, mübarek olsun İnşeallah. 
     Gönderdiğin dosyanı indirdim okudum oldukça güzel olmuşellerine diline gönlüne sağlık, Epey bağlantılar bulmuşsun. Uygun bir yere ilâve ederim.  Cenâb-ı Hakk daha nice açılımlar nasib eder İnşeallah.  
 
     Pazar günü bekliyoruz. Sana kızlarımıza selâmlar Nüket Annenizinde selâmları vardır. Hoşça kalın Efendi Babanız. 

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN

Allah Allah diye çınladı,
Hak sesi her yönden tınladı,
Âlem "Sıbgatullaha" boyandı,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Gece dolunay ışığında,
Kamilin ol yanı başında,
Can verdiğim kabe taşında,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Bu kutlu yolda durmak yoktur,
Nefse verdiği zahmet çoktur,
Dünya vehim ve hayal boştur,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Mecnun devesini terk etti,
Mevla için Leyla derk etti,
Sırrı âlemde fark etti,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Sayfalar

Seyyah'ın Seyir Defteri beslemesine abone olun.