RASÜLULLAH S.A.V

Babaların En Güzeli (s.a.v.)

Babaların En Güzeli (s.a.v.)
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yenidünya dergisi
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleriyle, kızları arasında özel bir konuma sahip olan Hz. Fatıma (r.a.) annemiz arasında geçen hatıralar, baba-evlat ilişkileri konusunda ümmetine son derece açık ve anlamlı mesajlar vermektedir. Denebilir ki, En Sevgili’nin en sevdiği evladıyla birlikte yaşadığı sevinçler, hüzünler ve acılar, hâlâ her biri birer değerli örnek olarak duruyor karşımızda… İlk örneğimiz, Hz.Fâtıma’nın nikâhının kıyıldığı günle ilgili…
 Gözyaşları Yanaklarından Süzülüyordu

Mevlânâ Ufkundan Peygamber Efendimiz (s.a.s)

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu 
 Herkesin ahlâktan belli bir nasibi vardır. O ise küllî ahlâkın vârisidir. Zira Efendimiz, Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olmanın doruğundadır. O ahlâk, Kur’ân’ın satır, sayfa ve sûrelerinden fışkırmaktadır. Böyle bir ahlâkı tam temsil eden müşahhas örnek ise Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır. 
Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî (1207-1273)’nin, eserlerinde, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) üzerinde çok yönlü bir şekilde durduğu görülmektedir. Bunlardan biri de Hz. Peygamber’in güzel ahlâkı, güzel isimleri ve vasıflarıdır. 

RASÛLULLAH’I GÖRMEYEN GÖZ NEYE YARAR?

Abdullah Fârukî el-Müceddidî
Rasûl-i Kibriyâ (s.a.v.) Efendimiz’i görmek birçok çeşittir:
1- Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in rûhâniyetini rüyâda görmek; dünyâ ve âhiret saâdetidir. Rasûl-i Ekrem Efendimiz’i rüyâsında gören bahtiyarlar, muhakkak uyanıkken açıktan da görecektir. Zîrâ Efendimiz (s.a.v.): 

Böyle bir dostunuz oldu mu?

Böyle bir dostunuz oldu mu? 
 -Daima düşünceliydi.
 -Susması konuşmasından uzun sürerdi. 
 -Lüzumsuz yere konuşmazdı. 
 -Konuştuğunda ne fazla, ne de eksik söz kullanırdı. 
 -Dünya işleri için kızmazdı. 
 -Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı. 
 -Kötü söz söylemezdi. 
 -Affediciliği tabii idi, intikam almazdı. 
 -Düşmanlarını affetmekle kalmaz, onlara şeref ve değer de verirdi. 
 -Kimseyle çekişmezdi. 
 -Çok konuşmazdı. 
 -Boş şeylerle uğraşmazdı. 
 -Umanı umutsuzluğa düşürmezdi. 

Her hâliyle bizlere en güzel örnektir

Her hâliyle bizlere en güzel örnektir
 *Her işe besmele ile başlardı. “Besmele ile başlamayan işin hayrı ve bereketi kesiktir” buyurmuştu.
 *Herkese selam verirdi “Allah katında insanların en değerlisi karşılaştıklarında önce selam vermek için ha-rekete geçendir” buyururdu.
 *Boş sözlerden kaçınırdı. “Malayani şeyleri terk etmesi, bir kişinin Müslümanlığının güzel olmasındandır.” buyurmuştu.
 *Evine selam vererek girerdi.
 *Çocuklarla şakalaşırdı.
 *Bir evin kapısını en fazla 3 kez çalardı.

Efendimizden en güzel tavsiyeler

SELÇUK CAMCI
 Celaleddin Süyuti (rahimehullah) şöyle buyurdular: Ben Şeyh Şemseddin bin Kımah’ın defterinde onun hattıyla yazılmış, Ebu’l-Abbas el-Müstağfiri’den rivayet edilmiş bir yazı gördüm. Orada şöyle deniyordu:

Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Eşleriyle Münasebeti

Doç. Dr. Muhittin AKGÜL 
 Allah Resûlü, hanımlarıyla oturur konuşur; hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı meselelerin müzakeresini bile yapardı. Peygamber’in, onların düşünce ve fikirlerine kat’iyen ihtiyacı yoktu; çünkü O, vahiy ile müeyyetti. Ancak O, ümmetine bir şeyler öğretmek istiyordu. O güne kadar olanın aksine, kadın, çok muallâ bir yere oturtulacaktı. Allah Resûlü bunun pratiğine de yine kendi hanesinden başlıyordu.

SEVGİLİ… EN SEVGİLİ… EY SEVGİLİ…”

Sen geldiğinde… 
 “Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Her şey, büyük bir başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu.”

Efendimiz ve Ramazan

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. (Nesai)
 "Ramazan ayı gelince, "Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir." (Nesai)
 "Ramazan bereket ayıdır. ALLAH bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder." (Taberani)

Evreni Kuşatan Şefkat ve Merhamet Hz. Muhammed (sav)

Evreni Kuşatan Şefkat ve Merhamet Hz. Muhammed (sav)
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Peygamberler, Allah Teâlâ’nın seçerek farklı özelliklerle donattığı müstesna insanlardır. Sevgili Peygamberimiz ise bu peygamberlerin sonuncusu olarak çok daha farklı bir konuma sahiptir. O’nunla peygamberlik zinciri tamamlanmış, O’nunla bu mukaddes vazife zirveye taşınmıştır.

Sayfalar

RASÜLULLAH S.A.V beslemesine abone olun.