EHL-İ BEYT

İMAM HASAN'ÜL MÜCTEBA'NIN HAYATI

Hz.İmâm Hasan, Hz.Ali ile Hz.Fâtıma’tüz Zehra’nın evliliklerinden dünyaya gelen ilk oğullarıdır. Hz.Muhammed’in sevgili torunu olan Hz.İmâm Hasan, Hicret’in 3.yılı Ramazan ayının 15. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir.

Hz.İmâm Hasan’ın, 5 kız 11 erkek olmak üzere, 16 evlâtları olmuştur. Hz.İmâm Hasan’ın künyeleri; “Ebû Muhammed”, lâkapları “Müctebâ”, “Zeki”, “Sıbt”tır; en meşhur lâkapları ise “Seçilmiş” anlamına gelen “Müctebâ”dır.

Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Beyt sevgisi

''Osmanlı Devleti'nde Ehl-i Beyt Sevgisi'' konulu sergi, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü'nde açılacak.
 “Osmanlı Devleti'nde Ehl-i Beyt Sevgisi'' konulu sergi, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümü'nde açılacak. Sergide, Hz. Hüseyin'in cübbesi, Hz. Fatma'nın seccadesi gibi müzede korunan, ancak teşhir edilmeyen eserler yer alacak.

ON İKİ İMAM HAZARATI

EHL- İ BEYT-İ RESULULLAH VE ALTIN SİLSİLE ( 12 İMAM HAZARATI ) Bismihi Teala ; ” De ki; Ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı sevmeniz dışında bir şey istemiyorum.” Şura Suresi 23 ” Ey Ehlibeyt! Allah sizden kiri , günahı gidermek ve sizi, tertemiz yapmak ister. “ Ahzab Suresi 33 1- Hz.Enes (r.a) anlatıyor: ” Bu ayeti celile indiği zaman; Resululllah aleyhisselam sabah namazına giderken. altı aya yakın bir müddette, Hz. Fatıma (r.a)’nın kapısına uğrayıp: “Namaza kalkın ey Ehl-i Beyt ” Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor” buyurdu.

Hazreti Ali'den Özlü ve Güzel Sözler

Acelenin meyvesi yanlIslIktIr.
Aç kalmak, alçalmaktan hayIrlIdIr.
AçIk kalpli, mert düsman, içinden pazarlIklI dosttan iyidir.
Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenin zalimligidir.
Adalet, halkIn dirligi ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelligidir.
Adalet ve esitligi gözetme, siyasetlerin en iyisidir.
Adil ol, kudretin sürekli olsun.
Adilane davranIs siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

İMAM CAFER SADIK

Ehl-i beytten ve meşhûr velîlerden. İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imâmın altıncısı. Hazret-i Ali'nin torunlarından.

HAZRET-İ ALİ 'NİN OGLUNA NASİHATI

Ey oğul! Akıllı ol! Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur.

Ehl-i Beytin Gülleri

Somuncu Baba Dergisi / Şubat 2007
Ehl-i Beytin Gülleri
Peygamberimiz (s.a.v)’i seven gönüller, ona olan muhabbeti değişik şekillerde izhar etmişlerdir. Bişr-i Hafî hazretleri Allah Rasûlü (s.a.v)’nün dolaştığı çöl kumlarına ayakkabıları ile basmamış, ayak yalın dolaşmış, şâir Nâbi ise, Medine civarında bile edebe muhâlif hareket edilmesine razı olmamış, muhabbetini edebî bir üslupla dile getirmiştir.

EHL-İ BEYT beslemesine abone olun.