Teşbih - Tenzih

Teşbih- Esfeli safilin (aşağıda olan şey)
Tenzih- Alayi İlliyyin (yukarıda olan şey)
Bunları birleştirmek tevhid sanatıdır, şehadet de budur.
"İstidad-ı ezelisinde nasibi varsa inayet-i Hakk'la Cem-ül Cem makamına gelip şirkten kurtulur."
Sadece teşbih de şirk, sadece tenzih de. Bunları birleştirmek anca cem ehlinedir, tevhiddir.
İstidad-ı Ezelisinde aslında herkesin var, herkeste venefahtü var, o da Hakkın zatı.
Bu cümleyi başka bir mertebe itibariyle kullanmış, yoksa suç bizde, üzerinde çalışmamaktan oluyor.
Her varlıktan Hakka giden yol var, kendinden geçmekte yolu.
Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)