Hak meczupları

İnsanlarla yaşarken normal hareket eden (akilane) ama iç alemi fenafillah hükmüyle yaşayan bir kimse, Hakkın delisiyim diyor yani Hakka bağlı, gerçek manada meczup. Üstünü başını yırtan, nara atan cezbelenmişler değil. Onlar nefslerinin mecnunudur, diğerleri ise ruhlarının cezbesindedir. Hak meczuplarının bağırıp çağırmaları olmaz, dışarıdan görüntüleri olmaz.
Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)