Yağmur

 Ayet: "Üzerinize semâyı bol yağmurlar ile gönderir." 71/11
Semâ iki türlüdür, biri dışımızda olan semâ, diğeri ise gönül semâsıdır. Her ikisinden de rahmet yağar.Birinden yağan su rahmetidir ki; "hayattır". Bütün canlılar onunla hayat bulur.
Diğerinden ise ilim rahmeti yağar ki; bu da ruha "hayattır". Bazı kimseler sadece su rahmet yağmuruna talip olurlar, bazıları da ilim rahmet yağmuruna talip olurlar. Su rahmeti geçici dünya için lazımdır. İlim rahmeti ise ebedidir. 
Hadis-i Kutside; kim ki ilimle diridir, o ebedi ölmez, denmiştir. 
Ancak burada bahsedilen ilim; tevhid ve irfaniyyet, diğer ifadeyle "ilmi ledün"dür.  TERZİ BABA.