Yedi Gönül Göğü

Zahirde olan yedi kat gök gibi, bir de gönülde olan yedi kat gök vardır. Zahirdeki yedi göğün ancak bizlere yakın olanlarını görmekteyiz. İçimizdeki yedi göğü görmek için ise o mertebelerin (nefs mertebeleri) eğitiminin alınması gerekir ki; güzel bir seyr-i süluk'un ehli ile yapılması neticesinde elde edilir. O şekilde enfüsi olan yedi gönül göğünü tanımak mümkün olabilir.
                                           TERZİ BABA