Terzi Baba
Ehlullah (zati-muhammedi) ile Evliya farkı:
 
Müşahede sahibi olmayıp, mutlak tevhidle henüz bakamayan ama kendinden keramet ve harika bazı şeyler meydana gelen kişiler (ebrar ve ahyar: iyilik ve hayır sahipleri – efal mertebesini geçmiş olanlar ebrar, esma mertebesini geçmiş olanlar ahyar) evliya sınıfındandır ama ehlullahtan değildirler. Onlara ehl-i keramet ve ehl-i velayet derler. Bunlar nurani perdeler içindedirler. Ehlullah için irfaniyet şartı var, diğerleri için de zühd vb. şartlar var. Gerçek ehlullahta ve Allahilerde keramet görülmez. Hakla beraber yaşamak kerametin ta kendisi. 
Peygamberlerin varisleri ehlullahtır, ebrar ve ahyar değil (onlar efal ve esma mertebesi aktarıcılardır, zat değil)
Münkirler evliyaya sataşırsa evliya sabrettiği için derecesi yükselir ama ehlullaha çatarlarsa karşılıklarını alırlar (helak olurlar). Birinde kişiliğe, birinde Hakka yapılmış oluyor.

 

Mesnevi-i Şerif Sohbetleri 
Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)