TERZİ  BABA  NECDET ARDIÇ  (8) (19-53)

       Öncelikle kitabımıza konu olan 19 ve 53 sayılarının ne manaya geldiğini kısaca anlamaya çalışalım.

     19 sayısı, çok özel bir sayı olup, Kûr’ân’ın ve İnsan-ı Kamil’in şifre rakkamıdır. İnsân-ı Kâmil ile anlaşılması gereken tüm âlemleri kapsayan Hakikat-i Muhammedi ve yeryüzünde en kemalli zuhur mahalli Hz. Muhammed (s.a.v) dir. Diğer Resül, Nebi, Gavs, Piran ve Evliyaullah Hazeratı bu İnsân-ı Kâmil’in bir yönünü yansıtan İnsân-ı Kâmil-Kâmil İnsân’lardır. 

53 sayısı, çok özel bir sayı olup, Hakikati Muhammedi üzere Hakk’tan Efendi Babam, Terzi Baba, Necdet ARDIÇ‘a verilen şifre, anahtar bir sayıdır. Tarikat-ı Âliyye-i Uşşâki yolunda Makamı Velâyet sırası da 53 tür.

Efendi Babam, Terzi Baba, Necdet ARDIÇ bu 19 sayısının 53 numaları irsal edicisi yani resüludur. Burada ki Resülluk bizatihi Allah’ın (c.c.) Resülluğu değil. İnsân-ı Kâmil olan Hakikati Muhammedi ve Hz. Muhammedin Resül’luğudur. Bu konuda geniş bilgi için Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretlerinin Fusûs’ül Hikem adlı eserine bakılabilir. Ve Yâsîn suresinde İsa (a.s.) mın elçileri yani Resül’lerinden bahsedilmektedir (Yâsîn 13…-…29 âyetler). İsa (a.s) mın Resülu Kûr’ân da geçtiğine göre, Muhammed (s.a.v.) Resül’u olmasından daha doğal bir şey yoktur sanırım… Yeter ki bizler idrak ve fehim kanallarımızı açıp, gereken ayarları yaptıralım-yapalım.  

İNDİR  


İNDİR