“Gar-ı Sevr”  Sevr mağarası hakikati

 

 

Hz. Muhammed (sav) ile Ebubekir sıddık R.A. Hazretlerinin girdikleri o mağara gizlenebilecek gönül mağarasıdır, orada korkulmaz. 

Cenab-ı Hakk; Kur’anı Keriym Tevbe 9/40 ayetinde,

 

 “la tahzen innellahe meana”

mealen,

“mahzun olma Allah bizimledir” diyordu.

 

Allah’ın kendileriyle birlikte, Hz. Rasulüllah da zatıyla mevcud olduğunu bildirmiştir.  Zararlı nefsi güçlerden korunmak için bir müddet “gönül mağarasında” gizlenmek gerekmektedir.

 

Dışarıda ise, iki aciz varlık onları korumuştur, ki bunların biri örümcek,  “yer ehli” diğeri de,  güvercin “gök ehli”dir. 

Her ne kadar bunlar zahiren “nefs-i emmare” hükmünde iseler de, onlarda bulunan zati tecelli dolayısıyla zararları değil faydaları olmuştur.

 

İşte sen de Rabb’ınla gönül mağaranda gizlenirsen ne gök, ne yer ehlinden kimse sana kötülük yapamadığı gibi, yardımcı da olurlar.

 

“Sevr”in rakkam değeri:

“se”   500

“vav”       6

“rı”     200   =  500  (500+6+200) = 706 eder,

                    ki bunun da toplamı (7+0+6)=13 tür. 

Burada da Hakikat-i Muhammedinin tesiratı açık olarak görülmektedir.