Davetiye

Mu... Pa... kardeşimiz, geçen gün Nusret Babamın
Tasavvufta Aşk ve Gönül kitabının 1965 baskısının
en arka sayfasında bir el yazı görmüş, bunu sizlerle 
paylaşmak istedik, o günlerden bu günlere bir hatıra...

SelametleMuhterem Efendim
Vücûdü ile mevcud, sıfatı ile muhid, esmaı ile malûm ef’ali ile zahir, bir şeyi her şey, her şeyi bir şey yapan ve kâinatın sahibi bulunan Zat-ı Mutlak Cenab-ı Allah’ın (c.c.) emr-i sübhanisi ile ve din-i celil-i islâmın muallimi, mübelliği; beşeriyetin fahrî efendisi, ism-î âzamın tahditgâhı, dergâh-ı ahadiyyenin tercümanı, nefs-i natıka-i kainatın kalbi, aşk minberinin hatibi kıble-t-ül-enbiya, habib-i Kibriya, muhtar-ı Mustafa ve sultan-ül-Resul olan Peygamber Efendimiz Sallallahü aleyhi ve selem Hazretlerinin emri saadetlerine uyarak yapacak olduğumuz düğün merasimine huzurunuzla şeref bahşetmenizi ümid eder teşrifinizi rica ederim.