UŞŞAKİ DEDİLER İSMİMİZE

Bu dünya'ya gelmiş sakinleriz,

Uşşaka can sunan sakileriz,

Hak'la Hak olan bakileriz, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

Bazen ederiz gönülde seyran, 

Ehli dil belki bize hayran, 

Canânız cümleye hep canân, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

Kâlbi pak her an eder zikrini,

Açar Fettah ilmi, fikrini,

Arttırır Mevlâm hep feyzini, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

Geyinip fakir elbisesi, 

Parlar gönlümüzün Şulesi, 

Okuruz gönül hikâyesi, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

Manâ alemidir seyrimiz, 

Kalmadı alemde gayrimiz, 

Hangimiz kul, Sultan hangimize, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

(Levlâke)den nasibimiz var, 

Cümle canlar oldu bize yar, 

Dar gelir alem bizlere dar, 

Uşşaki dediler ismimize,

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

(Venefahtü) iftiharımız,

Bu sırlarla mestü hayranız,

Her zaman aşk ile kaynarız, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

Suretimiz bir garip Adem, 

İçimizde devranda alem, 

Hoş gör böyle dilemiş Mevlâm, 

Uşşaki dediler ismimize, 

Rasuli Nur doldu cismimize.

 

 10 / 7 / 1990 

Salı MEKKE