118- (52) TÛR SÛRESİ VE M. NUSRET TURA Hz.

Bu çalışmamızda M. Nusret Babam (52)  ile,  (52) TÛR sûresi) nin arasında ki, bağlantıları ve İlâh-i muhabbet-i ilerleyen sayfalarda bulmaya çalışacağız.

 

Ancak yanlış anlaşılmasın Bu sûre-i şerifeye sahip olmak diye bir maksadımız yoktur, Tabiî ki bu sûre de bütün insanlığa gönderilmiş  müşterek İlâh-i bir arma-ğandır. Ve herkesin içinde Hakk-ı vardır, ve her kes gayreti kadar, içinden nasibini alacaktır.

 

Bizim yapmaya çalıştığımız ise bazı gerçeklere ışık tutup bunlardan bir nebze ma’nevi zevk ve huzur almaktır.

Cenâb-ı Hakk’tan bu hususta Nusret Babamın evlâtları ve ayrıca her kez için ma’nevi kazançlar niyaz ederim.    

 

Sevgili okuyucum, bu kitabın yazılışında, düzenle-nişinde, basılışında, bastırılışında, tüm oluşumunda emeği ve hizmeti geçenleri saygı ile yadet, geçmişlerine de hayır dua et, ALLAH (c.c.) gönlünde feyz kapıları açsın. Yarabbi; bu kitaptan meydana gelecek manevi hasılayı, evvelâ acizane, efendimiz Muhammed Mustafa, (s.a.v.) in ve Ehl-iBeyt Hazaratı’nın rûhlarına, M. Nusret Babamın, ve Rahmiye annemin de ruhlarına, ceddinin  geçmişlerinin de ruhlarına, hediye eyledim kabul eyle, haberdar eyle, ya Rabbi.


İNDİR  


İNDİR