Namaz  gözümün nurudur benim

 

Ezan haktan davet durmadan,

Kaçın nefsin arzularından,

Sözler gafile kurtuluştan,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Çeşmenin başında beklenir,

Kevser havuzundan gönderir,

Gönlümüz yıkanır süslenir,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Tadili erkana uymalıdır,

Alem rüya uyanmalıdır,

Hayal gerçek ayrılmalıdır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Zahir batın iki rekattır,

Hakikat bilin üç rekattır,

Marifet ise dört rekattır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Bak bir inci gönül namazı,

Bulunmaz başka şeyde hazzı,

Gönül kabesine gir kıl farzı

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Allahu Ekber  eller bağlanır,

Masiva arkaya sallanır,

Muhabbet orada aşılanır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Edeb ile döndüm namazda,

Fatiha huzurum kıyamda,

Hazmı mirac olur ruhumda,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Allah kulun hamdini işitir,

Abd övgüsü çeşit çeşittir,

Ağırlık çöker nasıl iştir,    

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Saf bağlandı Beyt’ul Mamurda,

On sekiz bin alem rükuda,

İşitim “Dur Rabbin namazda”

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Gelince kabene hacılar,

Birbirine secde etmedeler,

Kabe kaldırılsa şaşırırlar,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Ağlarım seccadem izlenir,
Arkasında elif gizlenir,
Resülden kokan hu özlenir,
Namaz gözümün nurudur benim.

Allah kulu kuldan münevver,
Tek olan tek Ahmed dilaver,
Allah birdir birleri sever,
Namaz gözümün nurudur benim

Zat, irade, söz üçlü ferdiyet,
Miski amberi kokar hayret,
Muhammedi Hakikati zevket
Namaz gözümün nurudur benim.

 

Murat CAĞALOĞLU

 

30-11-2012    22:07