73- CELÂL CEMÂL CELÂL (Hayal’î kamer’in, hayal vâdîsi)

BİSMİLLâHİRRAHMâNİRRAHîM:


Muhterem okuyucularım bu kitabın oluşması bir seyrin neticesinde devam eden hadiselerden meydana gelmiştir. Faydalı olur, ibret alınır, düşüncesiyle üzerinde çalışmalar yaparak okunacak hale getirmeye çalıştım. 


Hikâye şöyle başlıyor. Bir gün adresime bir paket geldi, aldım baktım gönderen, bu dünyadan yakında göçmüş olan çok sevdiğim yakın bir arkadaşımın oğlu idi. Merakla açıp bakınca içinde bir not ile birlikte bir tomar yazılı kâğıtlar olduğunu gördüm. Bu sevdiğim arkadaşım tasavvufla ilgili çevresinde güven kazanmış güzel bir insan idi. İsmi ve yeri bizde kalsın.

Not-u okumaya başladığımda yazılar özetle şunları anlatıyordu.
------------------------
Sevgili kardeşim Necdet, bir müddet evvel bana belirli bir guruba önderlik yapan çok yakın bir arkadaşımdan değerlendirme yapmam için böyle bir yazılar geldi, gönderen arkadaşımın kendiside oldukça yaşlı idi, ancak ben de oldukça rahatsız olduğumdan, bunları değerlendiremedim, sen kitap işleri ile meşgulsün bak bakalım uğraşmaya değer bir şeyler varmı? varsa değerlendirirsin veya yoksa, bir tarafa bırakırsın, diyordu.

Devamında ise bunları çocuklarıma, ben rahmetlik olduktan sonra göndermelerini vasiyet ettim. İnşeallah eline geçer hayatta olsaydım beraber değerlendirirdik diyordu. Cenâb-ı Hakk rahmet eylesin.

Gelen kâğıtlardaki yazıların ilk sayfasında gönderen kişinin ifadesi ile, arkadaşıma kâğıtlarda ki yazıların muhtevasının daha iyi anlaşılması için, bilgiler veriliyor ve şöyle başlıyor idi.

Sevgili kardeşim. “Sana gönderdiğim bu yazılarda geçen yaşantıları okuyup yazılar hakkın da vaktin olursa, senin fikrini almak istiyorum, bende ona göre hareketlerimi düzenlemeye çalışıyorum” diyordu. Ve devamında, evvelâ yazılarda rolü olan kardeşlerin durumunu sana bildireyim diyerek devam ediyor, idi.
------------------------
Bundan yaklaşık on beş sene kadar evvel bir zaman idi bir kardeşimiz ile birlikte yeni bir kardeşimizde sohbetlerimize gelmeye başlamış idi, bu kardeşlerimiz başka bir yerin mensubu idiler. İçlerinden sonra gelenin, anlattığına göre, gurubu ile arsında mes’eleleri değişik yorumlama yüzünden ihtilâf çıkmıştı, bu yüzden kendisine ve eşine yaklaşık altı aylık bir süre için sohbetlere katılmama yasağı getirilmiş, ve daha sonra hiç aranmamışlar idi.

Bu guruba on beş seneden fazla maddi ve manevi hizmetleri olan bu kişiye bu davranılış çok acı gelmiş, ve bütün ümitlerini kaybetmiş psikolojik çıkmaza düşmüş ve hayatından endişe eder hale gelmişti. Bu haller içinde kendisinin üzerinde çok ağır bir (Celâl) tecellisi bulunuyor idi.

İşte bize geliş zamanı ve haleti rûhiyesi böyle bir durumda idi, zaman içerisinde bizlere olan muhabbetleri arttı ve aradığını bura da bulduğunu zannediyorum. Bütün eski değer yargılarını bir kenara bırakarak tamamen ve yeniden bir sulûk eğitimine girdi ve oldukça da başarılı oldu. Aradan seneler geçti belirli bir yaşantıya erdi, birçok hizmetleri oldu. Psikolojik sıkıntılı halini yapılan telkinler ile atlatmış oldu, bu devreler kendisine zâhir ve bâtın “Hakk’ın çok İkrâm-ı” oldu.

Bu minval üzere seyreden zamanlar içerisinde çok içe dönük halleri vardı bende artık yavaş, yavaş dışa dönük yaşamasının da gereğini kendisine aktarmaya çalışıyordum, nihayet bir müddette böyle geçtikten sonra kendisine küçük bir görev verildi, ve bu göreve alışması gereği kendisine bildirildi. Bu görev (rehber vekâlet) görevi idi, bulunduğu muhitte yavaş, yavaş çevre edinmeye başladı bende kendisine müdahale de bulunmuyor idim, dört seneye yakın bir zaman da böyle geçti, bu arada bazı sıkıntılarda oluşmaya başladı nihayet muhtevasını okuyacağın olumsuz yazışmalar ve davranışlar ortaya çıkmaya ve cemeatı içinde hizipleşmeler, huzursuzluklar olmaya başladı,
hanımı ile ve aile içi huzurları bozuldu. Bu durumda üzerlerinde tekrar (Celâl) tecellisi oluşmaya başlamış oldu. Hadise özetle budur kardeşim.

Bu hususun tahlilini yapman için sana bu yazıları gönderiyorum İnşeallah bana yardımcı olursun.
------------------------
Notlarda bu yazıları okuduktan sonra hadiseye daha çok merakım arttı ve bu yazıları vakit buldukça okumaya başladım, ve sıralayarak daha sonraki sahifeler de isimler tarafımızda kalmak üzere derlenecektir.

İnşeallah okuyanlar için faydalı olur.

Yukarıdaki ifadelerden kitabın ismini
(CELÂL CEMÂL VE İKRAM)
İBRETLİK DOSYA (3) OLARAK
VE (73) sıra numarasını vererek kayda geçirdim.
Necdet Ardıç. Terzi Baba.