Necdeti Sıırını Çözdüm

Düşünürdüm bir zamanlar alemi,
Tefekkür ederdim çok çok halimi,
Arardım bu varlık içre yarimi,
Çözdüm alemin sırrını çözdüm.

La faile illâllah dedi hocam,
Benim de bu oldu bir zaman hecem,
Aydınlandı sonra karanlık gecem,
Çözdüm fiillerin sırrını çözdüm.

Esmalar oldu ikinci durağım,
Sağlam bastı burada da ayağım,
Nurlar ile doldu bütün varlığım,
Çözdüm Esmaların sırrını çözdüm.

Sıra geldi Sıfatlar dergahına,
Bakmadım hiç bir şeyin ah, vahına,
Hep vasıflar HAK’kındır anlayana,
Çözdüm Sıfatların sırrını çözdüm.

Zat-ı HAK’tır alemde baki olan,
Bu sırlarla tüm içi dışı dolan,
Hak deryasına dik tepe dalan,
Çözdüm Zat-ı HAK’kın sırrım çözdüm.

İnsana baktım bir güzel libas,
Yok üstüne alemde, haslardan has,
Kevserden içer, içirir de, tas tas,
Çözdüm İnsan’ın sırrım çözdüm.

Adem A.L.S. ile dünyaya geldim baştan,
Kim korkar ki, sonu olmayan yaştan,
İndi ruhum göklerden, yüce Arştan,
Çözdüm Adem’in, A.L.S. sırrını çözdüm.

Yolum düştü İbrahim’e A.L.S. hulleli,
Dostumla dost olunca, dedim beli,
Buraya ulaşan olurmuş veli,
Çözdüm İbrahim’in A.L.S. sırrım çözdüm,

Musa A.L.S. ile Tur’u Sina da bir gün,
Kelimullah lafzım aldık o gün,
Bu işler oldu, sanırım hemen dün,
Çözdüm Musa’nın A.L.S. sırrını çözdüm.

İsa A.L.S. ile denildi Ruhullah,
İçim dışım boyandı Sibgatullah,
Nerde bulurum böyle bir ehlullah,
Çözdüm İsa’nın A.L.S. sırrım çözdüm.

Muhammed’i A.L.S. oldum yolun sonunda,
Kaybettim kendimi onun yolunda,
Kamusu aşk koltuğu mun altında,
Çözdüm Muhammed’in A.L.S. sırrım çözdüm.

Evvel, ahır, zahir, batın, hep hu/o’dur,
Anladım ki işin gerçeği budur,
Nereye baksam gözüm onu bulur,
Çözdüm varlığın sırrını çözdüm.

Ben, ben sanırdım kendmi evvelce,
Yoğruldum hamur oldum güzelce,
Yeni bir kimliğim oldu pişince,
Çözdüm Necdet’in sırrını çözdüm.