Terzi Baba

Ta ezelin derinliklerinde bir hal idi
Rab vahdette zaman ve mekan yok
Ta evvelin evelinde bir hal idi
Sema ve cihanın adı sanı yok

Yaradılmamış henüz nuru MUHAMMED-İ
Başlamamış fitnesi nefis ve şeytanın
Yazılmamış dahi mührü peygamberi
Yokmuş zerresi nefs ve eşyanın

O ezel aleminden geliyor bu kün emri
Her şeyin başlangıcı kainatın nüvesi
BU güzel alemden çıkıyor zuhura kendisi
Sırrı ayan eyleyip cihan oldu müzesi

Başı olmayan başlangıçta Rab yarattı inciyi
Zuhurunda incinin yoktu sonu ve başı
Sonra bakınca aşkıyla Rab ağlattı inciyi
Utancından incinin eridi aktı yaşı

O yaşki ilk tecelliye mazhar
NUR-U MUHAMMEDİ-nin ilk zuhuru
Aşk ile doldu her tarafı esrar
Bulacaktı alemler bununla huzuru

Yine Rabbin tecellisi belirdi ezelde
Nur-u MUHAMMED-iden doguyorken Peygamberan
Bir hoşca cümbüş başlamıştı ezelde
Ediyordu habibine doğanları armağan

Ruh-u Peygamberiden doğuyordu veliler
Başlamıştı hem lehvi mahfuz yazmaga
Sıra ile geliyordu yüzü güzel benliler
Rab ezel şarabını dolduruyordu bardaga

Açıldı yaprak yaprak sema
Yayıldı katmer katmer arz
Aşk ile yandı başladı sema
Eyledi alem halini Rabbine arz

O alem öyle bir mahalki
Fitne fesat hep dolu dolu
Rabbin son tecellisi bu halki
Baglananın kötüdür hep başı sonu

Ey rabbim fakirde gözlerini açtı bu alemde
Baktım ki bir taraf renk renk burcu burcu kokuyor
Bir tarafta gördüm ki başlamış kötülükler ilk demde
Arada kıl kadar fark var basarken ta derinden korkuyor

Nihayet alem ruh maden nebat oldu
Sıra hayvana geldi sureta olmuş insan
Rabbın himmeti boldu içine ruhu doldu
Girince ruh bedene ADEM-e dönmüş cihan

Bu ahvelde yolun yarısı oldu tamam
Rab nida etti teriniz orası degil kanmayın
Bu alemde bana çok deyin aman
Hemen geri döneceksiniz sakın baglanmayın

Fakirde bir gün cennette geziyorken
Şeytana uydu aldandı nefsine
Yutmamıştı daha buğdayı çiğniyorken
Kovuldu cennetten bak adem bahsine

Dahi yolumuz ŞİT üzre oldu
Erişti himmeti rabbın sağımdan
Her yanımızda çok belli oldu
Başladık kazmaga nefs dagından

İşte yolumuz İDRİSE vardı bu gün
Başladık biçmeye hulleyi bölük bölük parça parça
Koyulduk hakkati tedrise o gün
Kapandık agyara karşı o gün ölük ölük sırça sırça

Nihayet NUH-a eriştik sonunda
Nefs tufanı sarmışken cihanı
Fakire oldu çok himmeti onunda
Bindik gemiye ruha seyre gittik cihanı

Buraya kadar gördüklerim ahvalim
Menzilimiz MUHAMMED MUSTAFA oradan sana ALLAH-ım
Düştüm şeyhimin peşine sunmaktayım arzı halim
Fakiri hakiri yolda bırakma yürüt ALLAH-ım

NECDET ARDIÇ