UYANDIK

Bir kamili canan et,
Derde çare dost elbet,
Gemisine al bilet,
Deryasından uyandık.

Âdemiyet iskelesi,
Meleklerin secdesi,
Reddedip inmesi,
Nasr'ından uyandık,

Nûh (a.s) ile bin gemiye, 
Dönülmezse eskiye,
Yelken açar sufiye,
Hayalinden uyandık,

Ayak izi İbrâhîm, (a.s)
Doğru söze ne derim,
Kervan gelir giderim,
Gönül'ünden uyandık.

Mûsâ (a.s) çıkar turuna,
Zât-ı tecelli nuruna,
Baygın düştü suruna,
Hayatından uyandık.

Îseviyet Rûhullah,
Ağrısından eder ââh,
Hurma verir gel dergah,
Dervişlikten uyandık.

Rabb'ı okur Cebrâil,
Haber verdi İsrâfil,
Varlık perdesi aç hail,
Rûhullah'tan uyandık.

"Şakkı Kamer" Muhammed, (s.a.v)
Anlayınca "O" Ahmed, (a.s)
Hakîkati Muhammed, (s.a.v)
Cennetinden uyandık.

Gülşeni raz, göz ziyâ,
Dileğinde bir eşya,
Zuhûrun bi renk boya,
Ölümünden uyandık.