Asitanen Senin "Darül Eman"dır 

Güfte Şeyh Ahmet Hüsami Hz.
Kaynak Terzibaba Necdet Ardıç ks.
Düzenleme ve İcra Doğaç Kürşat Eroğlu

Asitanen senin darül emandır,
Şerabı vahdetle kalbimiz kandır,
Himmet eyle bize Pir Hüsameddin,
Allah, Allah, ya ya Allah hay, hay
Allah, Allah, hû, hû, Allah.

Tarikat Pirleri sana geldiler,
Kutbul vakt olduğun bildiler,
Hizmetin yoluna canlar verdiler,
Himmet eyle bize Pir Hüsameddin,
Allah, Allah, ya ya Allah hay, hay
Allah, Allah, hû, hû, Allah.

Enbiya, evliya ervahı bile,
Arifi aşıkan erenler ile,
Himmet eyle bize Pir Hüsameddin,
Allah, Allah, ya ya Allah hay, hay
Allah, Allah, hû, hû, Allah.

Hazreti Ali’den almışın desti,
Hazreti Rasûlun sevgili dostu
Bir kuru tahtadır döşeği postu,
Himmet eyle bize Pir Hüsameddin,
Allah, Allah, ya ya Allah hay, hay
Allah, Allah, hû, hû, Allah.

Ravzana yüz süren olur, ber murat,
Tarikat rüknünde kıldık içtihat,
Hüsâmi kulundur eyleme azat
Himmet eyle bize Pir Hüsameddin,
Allah, Allah, ya ya Allah hay, hay
Allah, Allah, hû, hû, Allah.

MP3 https://clyp.it/ryibdllg