Hz. Nûsret

Bahar içre baharım ben, heyulâyı cihanım ben,
Aşk derdine devayım ben, beni kaldır gör Allah’ı
 
Zaman içre zamanım ben, mekân içre mekânım ben,
Vücûd içinde cânım ben, beni kaldır gör Allah’ı
 
Gözünde nokta-i nûrum, özünde inleyen rûhum,
Günün her vakti sarhoşum, beni kaldır gör Allah’ı
 
Cehennemde yananda ben, cennetinde gezende ben,
Hakk ile Hakk olanda ben, beni kaldır gör Allah’ı
 
Gönülde Mustafa’yım ben, gözünde Murtaza’yım ben,
Bebekte Nûsrata’yım ben, beni kaldır gör Allah’ı
 
Göklerinde tek nûrum ben, gönüllerde huzurum ben,
Anla seraba rûhum ben, beni kaldır gör Allah’ı
 
Asıl adı Muhammed’dir, dünya mülkünde Nûsret’tir,
Cismim âleme rahmettir, beni kaldır gör Allah’ı
 
Kâinatta bir taneyim, seher vakti üryaneyim
Dost elinde şehzadeyim, beni kaldır gör Allah’ı
 
Senin ağzından ben dedim, onun ağzıyla sen dedim,
Sen ben yokuz hep O dedim, bizi kaldır gör Allah’ı
 
Beytullah’ta habib oldum, İstanbul’da fakir oldum,
Nûsret’te pür safa oldum, bizi kaldır gör Allah’ı
 
Göklerinde uçan da ben, arz üstünde gezende ben,
Denizlerde yüzen de ben, bizi kaldır gör Allah’ı
 
Rabbimle oldum pür safa, ayrı düştüm çektim cefa,
Gafillere verdim selâ, seni kaldır gör Allah’ı
 
Tek seda oldu son sözüm, Hû dedim feth oldu özüm,
Beni dinle a iki gözüm, bizi kaldır gör Allah’ı 
 
                                      Hz. Nûsret