NUSRET TURA TASAVVUFTA AŞK VE GÖNÜL

     M. Nusret Tura Uşşaki Hz. Efendi Babamızın eserlerinin daha çok kimseler tarafından istifade edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biride yazıldığından sonra (1964) Dizgi : Garanti Matbaası.

Baskı: Yeni Savaş Matbaası – İstanbul 1964 senesinde (Karagün dostuyum,) (ııı)  Hikâyeler – Vecizeler – Atalar sözü İsmi ile basılan  kitabıdır.