96- Fussilet Sûresi

Muhterem okuyucularım; her ne vesile ile elinize geç-miş olan bu kitabımızdan, İnşeallah Cenâb-ı Hakk’ın idrak vermesi ile en geniş şekilde faydalanmanızı temen-ni ederim. Epey zamandır, “Fussilet sûresi” hakkında sohbet yapmayı ve yazmayı düşünüyor idim, demek zamanı gelmişki, dokuzuncu Umremizin  içinde (10/07/2010) umremizde, yazma yönüyle ele almaya ancak vakit bulabildim.

41-FUSSILET : Adını, 3. âyette geçen "Fussılet" kelimesinden almıştır. Secde, Hâ, Mîm ve Mesâbih adları ile de anılan bu sûre, Mekke'de inmiştir. (54) (ellidört) âyettir. (5) Hazret mertebeleri, (4) ise, “şeriat, tarikat, hakikat, ma’rifet” diğer yönden “ef’âl, Esmâ, sıfat, zat” mertebeleri’dir.