Kaya

Biz Allah razı olsun dedikçe Hakk’ın imtihanları tecelli eyliyor. Kaya gibi sert ol yıkılma, bunlar gelip geçici şeylerdir. Sabırlı ol. “Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Mevlâm görelim neyler, neylerse güzel eyler.” Galiba bir de “âkil onu seyreyler” vardı birinci satırdan sonra. Gayb aleminin takâzâ taşları hiç eksik değil yavrum. Şükürle erenler hep sabır tavsiye ediyorlar. Esasen isminiz de Sabri olduğuna göre böyle tecellilere sahne olan gönlünüz “innellâhe ma'assâbirîn” mucibince daima Hak’la beraber olmanızı istiyorlar. Mevlâ ile “Ey Sabri kulum! Benden ayrılma, daima benimle ol. Hayatın boyunca tecrübedesin. Korkma ben sendeyim. Sen bendensin” diye gizli konuşmalar yap.