İkrâm sahibi zâtlar Hak-perest ve geriye kalan insan fertleri ise kendini-perest

Mevlânâ (r.a.) buyurmuşlardır:
Tercüme:  
  Her kim ki eleste kapılmıştır 
  Tâ ahd-i “eles”ten o mesttir 
  Bağlanmış ayağı derd evinde 
  Can vermek için küşâde-desttir 
  Kendinden o fânî Dost’la bâkî 
  Hayret ki, o yoktur ve vardır 
  Bu zümredir ancak ehl-i tevhîd 
  Gerisi cihanda kendini-peresttir