ma‘şûk libası

Her âşıka ma‘şûk libası giydirilmez. Fakat âşık olarak ölmenin de başka zevki vardır. Pervane bile aşık olarak dönmekten usanmış, ma‘şûkun ateşinde yanıp yok olmayı son zevk olarak bilmiş. Bu onun halini görenlerin idrakidir. Ben de böyle yandım. İstersen sen de yan. Nitekim yanıyoruz.
Dünyamız da bir ateşti. Milyonlarca sene sonra soğudu, bu hali aldı. Sen de soğuktan sıcağa, sûretten manâya, kesretten vahdete, cesetten gönüle hicret et, devrini tamamla. Aslına vâsıl ol.
Sen de O olduğunu anla da huzurunu bozma. Gönül kitabını okuyamıyorsan bunları oku. Kemâle ersen dahi oku da bu zevkten ayrılma. Çünkü hepsi senin makamların idi. Demini bul. O zaman sen de “Ben gizli bir hâzineyim.” diyebilirsin.