Arabinin Fususunda Anahtar Kavramlar

İBN-İ ARABİ’NİN FUSUSUNDA ANAHTAR KAVRAMLAR
TOŞİHİKO İZUTSU
Çeviren: AHMET YÜKSEL ÖZEMRE
www.ozemre.com

Bu kitap İbn Arabî'ye göre Tasavvuf anlayışı ile Lao-Tsu ve Çuang-Tsu'ya göre Taoizm anlayışına özgü bellibaşlı felsefî kavramların karşılaştırmalı incelemesini hedef alan bir çalışmanın birinci kısmıdır. GİRİŞ Bölümünde de ayrıntılarıyla açıklamış olduğum gibi, bu birinci kısım tümüyle İbn Arabî'nin felsefesinin anahtar-kavramlarına hasredilmiştir. İncelemenin ikinci kısmı ise, buna benzer şekilde, Tao Tö Çing ile Çuang-Tsu'nun Kitabı'ndaki anahtar-kavramları inceleyecektir.

Bundan önceki diğer bütün eserlerim gibi Keio Üniversitesi Kültür ve Dil İncelemeleri Enstitüsü tarafından yayınlanan bu kitap, varlığını bu Enstitü'nün direktörü Prof. Nobuhiro Matsumoto'nun lûtfetmiş olduğu candan destek ve teşviklere borçludur. Bundan dolayı bu ve bunu izleyecek olan kitabı, kendisine duyduğum minnet duygularımla, Prof. Nobuhiro Matsumoto'ya ithâf ediyorum. Kezâ Kanada'da McGill Üniversitesi İslâmî İncelemeler Enstitüsü direktörü Dr. Charles J. Adams'a da çok şey borçluyum. Bu cildin tümü 1965-1966 ders yılında oradaki öğretim üyeliğim sırasında Enstitü'nün sağladığı fevkalâde teşvik edici ve rahat ortamında yazılmış bulunmaktadır. Ayrıca, kitabın tüm müsveddelerini büyük bir dikkat ve kritik bir gözle okumuş ve isâbetli telkinlerde bulunmuş, hatâları düzeltmiş olan Dr. David Ede'ye de özellikle minnettârım.

Tokyo, Japonya, Haziran 1966 Toşihiko İzutsu