SURİYE-IRAK SEYAHAT NOTLARI

24/06/98

SURİYE-IRAK SEYAHAT NOTLARI

 

 

 

B A Ş L A N G I Ç

 

 

                      Düştük bugün yollara,

                      Yeşil yeşil bağlara,

                      Kara kara dağlara,

                      Vardık elhamdülillâh.

 

                                      Meğer duymuşuz bir ses,

                                      Ey gönül, rüzgârla es!

                                      Nefis ettiğinde pes,

                                      Dedik elhamdülillâh.

 

                      Gelince Göl Başı’na,

                      Gitti canların hoşuna,

                      Aş ve zikir başına,

                      Oturduk elhamdülillâh.

 

                                      Yollar geçiyor bir bir,

                                      Ey can gönlüne gir gir,

                                      Çalış da olursun pir,

                                      Pirleri gördük elhamdülillâh.

 

                      Ulaştık nihâyet Urfa’ya,

                      Uğradık Halil-ür Rahmân’a,

                      Neler verilmez bu ana,

                      Balıkları gördük elhamdülillâh.

 

                                      Gece perdelemiş her yanı,

                                      Bir rû’yada’dır anlayanı,

                                      Çekmiş İbrahim bayrağını,

                                      Dalgalanıyor elhamdülillâh.

 

                      Gece kaplamış her yanı,

                      lşık aydınlatmış alanı,

                      Rû’yadan güzel bu anı,

                      Gördük bildik elhamdülillâh.

 

                                      Tekerrür etmiş de tarih,

                                      Anlatıp ediyor târif,

                                      Bunu anlar ancak ârif,

                                      Anladık elhamdülillâh.

 

                      Ona bir şiirimiz vardı,

                      Yolda gelirken Necdet yazdı,

                      Bu armağan çok çok azdı,

                      Okuduk elhamdülillâh.

                                   

                                      Allah Allah! Bir vadi-i rûhani,

                                      Sanki mânâlar cismani,

                                      Her an yaşatıyor o hâli,

                                      Hissettik elhamdülillâh.

 

                      Oldukça geniş bir alan,

                      Düzeni böylece kuran

                           Hakikat-i İbrahim’den alan.

                      Olduk elhamdülillâh.

 

                                      Sabahîdendir ezan sesi,

                                      Kesilir insân’ın nefesi,

                                      Kurulmuş oyun sahnesi,

                                      Seyrettik elhamdülillâh.

 

                      Tarih tekerrür etmiş sanki,

                      Üç bin beş yüz sene evvelki,

                      İbret al bu gün de geçerli,

                      Bildik elhamdülillâh.

 

                                      At nefsini darağacına,

                                      Fısılda gönlün kulağına

                                      Mutlak girersin gül bağına,

                                      Giriliyor elhamdülillâh.

 

                      Çok sürmedi bu hâl-i güzel,

                      Araya girdi bir garip el,

                      Bozdular sahneyi tez el,

                      Uyduk elhamdülillâh.

 

                                      Bilmem ne zaman gelinir,

                                      Bir daha nasıl seyredilir,

                                      Elden gidince “Ah!” edilir,

                                      Az da olsa gördük elhamdülillâh.

 

                      Yola koyulduk bir hüzünle,

                      Epey yol aldık bugün de,

                      Nihâyet ulaştık Nuseybin’e,

                      Ziyaret ettik elhamdülillâh.

 

                                      Güzel bir bahçe içinde,

                                      Sanki yatıyorlar evinde,

                                      Ziyaret edilir her gün de,

                                      Biz de ettik elhamdülillâh.

 

                      Oradadır mübarek canlar,

                      Biri de Hz. Zeynel Abidin’dir,

                      Diğeri kız kardeşi Sitt-i Zeynep

                      Ulaştık elhamdülillâh.

 

                                      Bahçede geçti gecemiz,

                                      Misafir olduk hepimiz,

                                      İnşeallah yine geliriz,

                                      Sabah kalktık elhamdülillâh.

 

                      Yola koyuldu kervan,

                      Ulaştık kapıya bir an,

                      Suriye’ye geçtiğimiz zaman,

                      Sevindik elhamdülillâh.

 

                                      Geçmek istedik Irak’a,

                                      Geldiğimizde kapıya,

                                      Almadılar bizi oraya,

                                      Geriye döndük elhamdülillâh.

 

                      İstikâmet Şam’a doğru,

                      Hepimizin yanık bağrı,

                      "Herşeyin vardır bir hayrı,"

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Nihâyet ulaştik Şam’a,

                                      Yol sorulur mu aşıka,

                                      Haydi artık uyansana,

                                      Uyandık elhamdülillâh.

 

                      Ziyarete Emeviye’den,

                      Başladık seyrederken,

                      Geniş avludan girerken,

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Çok güzel tarihi mekân,

                                      Geçmişi yaşıyor insân.

                                      Bulaşmış buralara kan,

                                      Seyrettik elhamdülillâh.

 

                      İşte Yahya Peygamberi,

                      Kesik başı, kaderi,

                      İnsânlann neydi derdi,

                      Hüzünlendik elhamdülillâh.

 

                                      Kuyu duruyor yerinde,

                                      Kanı akıtılmış içinde,

                                      Kendi yatıyor kabrinde,

                                      Gördük elhamdülillâh.

 

                      Şehiyd-i Kerbelâ’dan,

                      Kalmış izler başından,

                      Çevirmişler etrafından,

                      İbret aldik elhamdülillâh.

 

                                      Nihâyet akşam namazında,

                                      Ulaştık Zeynep anamıza,

                                      O da girdi aramıza.

                                      Huzuruna erdik elhamdülillâh.

 

                      Kapısından girdik içeri,

                      Andırıyor zaman mahşeri,

                      Unuttuk hemen herşeyi,

                      Hayran kaldık elhamdülillâh.

 

                                      Bakınca kubbeye hemen,

                                      Sanırsın göktür yere inen,

                                      Binbir yıldız gibi yanan,

                                      Aynaları gördük elhamdülillâh.

 

                      Nasıl işlemiş o eller,

                      Kristalle süslenmiş her yer,

                      Seyrine doyulmaz meğer,

                      Orayı da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Bilâl-i Habeşî sırada,

                                      Ziyaret ettik bu arada,

                                      İşte kabri de orada,

                                      Bildik, gördük elhamdülillâh.

 

                      Cafer Tayyar oğlu Abdullah,

                      Durmadan ederiz ah ah!

                      Hepsi neler çekmis vah vah!

                      Onu da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Esmâ zevcü Cafer Tayyar,

                                      Meymune bint-i imam Hasan Mücteba,

                                      Hamide bint-i Müslim bin Akıyl’ı

                                      Da gördük elhamdülillâh.

 

                      Heze kabri Fatıma,

                      Sugra bin Süleyman,

                      Hüseyin Aleyhisselâm

                      Ziyaret ettik elhamdülillâh.

 

                                                “Bab-üs-sagir” Küçük Kapı’da

                                      Neler var daha orada,

                                      Tarih yazılmış burada,

                                                “Fatiha” dedik elhamdülillâh.

 

                      Muhyiddin-i Arabi’de sıra,

                      Yattığı yer hayli dışarıda,

                      Bir garip olmuş buralarda,

                      Nihâyet ulaştık elhamdülillâh.

 

                                      Uzun zamandır istediğim,

                                      Ne muhteşem oldu gördüğüm,

                                      İlm-i ilâhisine girdiğim,

                                      Hazret’e ulaştık elhamdülillâh.

 

                      İlk baktığımda oldukça sade,

                      Bir gariplik oluşmuş çevrede,

                      Dolaşıyor insânlar bu yerde,

                      Ziyaret ettik elhamdülillâh.

 

                                                “Beni kabrimde arama" dedi,

                                                “Mânâlar (*) arasındayım" dedi,

                                      Bir güzel hoş kabul eyledi,

                                      Anladık bildik elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet ulaştık Bağdat’a

                      Geçmişleri ana ana

                      Ziyaret ettik kana kana,

                      Buraları da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Sabah namazına giittiğimizde,

                                      Hazret-i Abdül Kâdir Geylâni’ye,

                                      Giremedik o kutlu haneye,

                                      Avluda namaz kıldık elhamdülillâh.

 

                      Zikreyledi Kâdirî kardeşler,

                      Ne mutlu pirlerine gelmişler,

                      Salavat ilâhi söylediler,

                      Biz de dinledik elhamdülillâh.

 

                                      Bir bülbül geldi aramıza,

                                      Karıştı birlikte duamıza,

                                      Bu hâlde girdi hatırımıza,

                                      Sonradan da hatırladık elhamdülillâh.

 

                      Tekrar geldik öğle namazına,

                      Eriştik o zaman makamına,

                      Güzelce uyduk imamına,

                      Öğleni eda ettik elhamdülillâh.

 

 

 

 

(*) Satırlar

 

                                      Sıra geldi Hazret-i Pir’e,

                                      Acaba nasıl girdi bu kabre,

                                      Kudret verilmiş Abdül Kâdir’e,

                                      Anladık biraz elhamdülillâh.

 

                      Şanına yaraşır bir türbe,

                      Bütün tavan iş!enmiş aynayla,

                      İhtişamı bugün de aynıyle,

                      Gördük seyrettik elhamdülillâh.

 

                                      Kudret zuhuru olmuş zahirde,

                                      Hükmü geçer zorda kalan her yerde,

                                      Yetişir sıkışınca dervişe,

                                      Bize de yetişti elhamdülillâh.

 

                      Restoranta gittik bir güzel,

                      Yemek yedik acele, tezel

                      Böyle düzenlenmiş demek ezel,

                      Yedik, doyduk elhamdülillâh.

 

                                      Ulaştık Seyyit Mûsâ Kâzım’a,

                                      Vardık hemen Murat Kapısı’na,

                                      Hayran olduk da yapısına,

                                      Dedik elhamdülillâh.

 

                      Geçince iç avluya hemen,

                      Gördük kapı, kubbe altından,

                      Nasıl ilham etmiş Yaradan,

                      Seyrettik elhamdülillâh.

 

                                      Girdik içeriye huzura,

                                      Ziyaret için hemen sıraya,

                                      Başladık İhlâs, Fatiha’ya,

                                      Dua ettik elhamdülillâh.

 

                      Aynalar süslemiş tavanı,

                      Değerlendirmek lâzım bu anı,

                      Rûhuna okuyalım Kûr’ân’’ı

                      Feyzaldik elhamdülillâh.

 

                                      İmam-ı Ebu Yûsuf Yakup,

                                      El Ensari’yi de ettik ziyaret,

                                      Burası da dehset, hayret hayret,

                                      Dedik elhamdülillâh.

 

                      İmam-ı Â’zam’a geldi sıra,

                      Girdik büyük kapıdan sıra sıra,

                      Bakılmaz inşeallah kusura,

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Akşam ezanıdır duyulan ses,

                                      Dinliyor hep güzelce herkes,

                                                "Es gönüllerdeki rüzgar, es"

                                      Dedik elhamdülillâh.

 

                      Eda ettik namazı ardından,

                      Neler kaldı bilmem duamızdan,

                      Eksiliyor hep zamanımızdan,

                      Diye düşündük elhamdülillâh.

 

                                      Bir Temmuz Çarşamba oldu bugün,

                                      Çok gezip yorulmuştuk da dün,

                                      Sabah kahvaltı yaptık bir öğün,

                                      Yedik, içtik, doyduk, elhamdülillâh.

 

                      Telefon için postahaneye,

                      Haber vermek için Türkiye’ye,

                      Yolda çalıyordu Arabiye,

                      Dinledik elhamdülillâh.

 

                                      Cüneyt için çıkınca yola,

                                      Geçtik köprüden karşı tarafa

                                      Hayâllerimiz çıktı zuhura,

                                      Buna da dedik elhamdülillâh.

 

                      Behlül-ü Dânâ bir sakin yerde,

                      Ziyaret ettik bu sade yerde,

                      Dünyada gibi basit makberde,

                      Ziyaret ettik elhamdülillâh.

 

                                      Hazret-i Yuşa da burada,

                                      Tamirat varmış bu makamda,

                                      Çalışma yapılıyor mekânda,

                                      Gördük elhamdülillâh.

 

                      Şimdi geldi sıra Bağdadi’ye,

                      Girdik kapısından içeriye,

                      Ne güzeldi hâlet-i rûhiye,

                      Şükrettik elhamdülillâh.

 

                                      Okurduk menkıbelerini,

                                      Öğrenirdik haberlerini,

                                      Kurardik hep hayâllerini,

                                      Huzuruna erdik elhamdülillâh.

 

                      Sırr-ı Sakati’de içerde, 

                      Ceddimizdir her ikisi de,

                      Yatıyorlar sessiz ayni yerde,

                      Seyrettik elhamdülillâh.

 

                                      İşte sırada meczuplar şeyhi,

                                      Onun adı Abdullah el Ahmed,

                                      Allah’tan hepimize rahmed,

                                      Diledik elhamdülillâh.

 

                      Ahmed Halil Ağa da orada,

                      Bu da bir Türk girmiş sırada,

                      İsmi yazıyor bu duvarda,

                      Okuduk elhamdülillâh.

 

                                      Davud-u Tai, Maruf-u kerhi,

                                      Gördük, giremedik içeri,

                                      İnşaatlar kaplamış çevreyi,

                                      Dışarıdan gördük elhamdülillâh.

 

                      Geldik akşam namazına,

                      Mûsâ Kâzım makamına,

                      Misafir olduk dergâhına,

                      Sabahı yaptık elhamdülillâh.

 

 

02/07/1998 Perşembe

Mûsâ Kâzım Hazretlerinin Türbesinde sabahladık

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Eda ettik sabah namazını,

                      Aldık mı dersin günün kârını?

                      Gördük gecenin berekâtını,

                      Bu gece de geçti elhamdülillâh.

 

                                      Otobüs gidiyor yol boyu,

                                      Hedefimiz Basra’ya doğru,

                                      Yolcuların yanık bağrı,

                                      Ulaşırız inşeallah, elhamdülillâh.

 

                      Zâtına yol bulan azmış âlemde,

                      Kendini var sanan kalmış âlemde,

                      Kim var, kim yok, bilmiş olan âlemde,

                      Seyreder Rabb’ını ölmeden bu âlemde,

                                                                                                           

                      Can u canan birleyen bu âlemde,

                      Rabb’ını bulan olmuştur bu âlemde.

 

                                      Çok uzun bir yolculuk oldu,

                                      Gönlümüz ümitlerle doldu,

                                      Güneş kum fakirlik çok boldu,

                                      Sonunda ulaştık elhamdülillâh.

 

Ümmi ubeyde karşısında Hasan köyde

Ahmederrufai Hz. Kabri şeriflerini ziyaret ediyoruz.

Saat öğlen yarım civarı.

 

                      Çölün ortasinda bir yapı,

                      Girdik hemen, açıktı kapı,

                      Gerçekten çok güzel bir yapı,

                      Orayı da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Oldukça garip ve hüzünlü,

                                      Sanki çölde kalmış gönüllü,

                                      Buradadır Ahmederrufai,

                                      Ziyaret ettik elhamdülillâh.

 

                      İstanbul’dan gelen yazılar,

                      Hemen duvara asıldılar,

                      Bizlerden hatıra kaldılar,

                      Ulaştırdık elhamdülillâh.

 

                                      Kuş cıvıltıları içerde,

                                      Onlar da gelmiş ziyarete,

                                      İnsân giriyor da hayrete,

                                      Duyduk elhamdülillâh.

 

                      Derken çıktı geldi bir gurup,

                      Karşıladılar bender vurup,

                      Bizler de olmustuk bir garip,

                      Hoşlandık elhamdülillâh.

 

                                      Nihâyet geldi ayrılık vakti,

                                      Herkes son bir defa daha baktı,

                                      Her şey çok güzeldi inan ki,

                                      Burayı da gördük elhamdülillâh.

 

                      Hoşçakal ya Ahmeder Rufaî,

                      Tekrar nasıl gelinir bilmem ki,

                      Kabul eyle ziyaretimizi,

                      Duada bulunduk elhamdülillâh,

 

                                      Geriye dönüş hemen başladı,

                                      Güneş başlarımızı haşladı,

                                      Rûhumuz bunlardan hoşlandı,

                                      Yine dedik elhamdülillâh.

 

                      Yol boyunca Asfak-i Murtaza,

                      Orada verdik biraz mola,

                      Su yoktu devam ettik yola,

                      Buna da dedik elhamdülillâh.

 

                                      Akşam üzere döndük otele,

                                      Onikide gittik yemeğe,

                                      Acır mı insân böyle emeğe

                                      Epey yorulduk elhamdülillâh.

 

                      Sabah kalkınca kahvaltıya,

                      Anahtarı verdik bakıcıya,

                      Peynir, zeytin, çay girdi sıraya,

                      Yedik, dedik “elhamdülillâh.”

 

                                      Yaklaşıyordu Cum’a namazı,

                                      Nerden almalıydık bu hazzı,

                                      Yol buldu İmam-ı Â’zam’ı,

                                      Ulaştık vaktinde elhamdülillâh.

 

                      İmam-ı Â’zamda kıldık Cum’a’yı,

                      Tamamladık sünnet, farz edayı,

                      Sultan ettik kulu gedayi (*),

                      Şükrettik elhamdülillâh.

 

                                      Namazdan sonra çıktık dışarı,

                                      Gördük cümle aç fukarayı,

                                      Nasıl unuturuz bu hatırayı,

                                      Düşündük elhamdülillâh.

 

                      Ulaştık Kisra’nın sarayına,

                      Ne hâller gelmişti başına,

                      Bakmadılar gözünün yaşına,

                      O da gitti elhamdülillâh.

 

                                      Yıkıldı Mevlûd gecesi direği,

                                      Daha sonra yapıldı gereği,

                                      Hazret-i Ömer’in yüreği,

                                      Kaldırdı ortadan elhamdülillâh.

 

                      Bak yerinde kalmış bir kaç duvar,

                      Ne zaman insân gaflete dalar,

                      Varlığı masiva ile dolar,

                      Dedik, düşündük elhamdülillâh.

 

                                      Saray karşısında garip Farisî,

                                      Acaba daha iyi hangisi,

                                      Biri isyan, biri habib sevgilisi,

                                      İkisi de yerini buldu elhamdülillâh.

 

                      Selman-i Farisinin kabri,

                      Düşünüyor insânın kalbi,

                      Ne güzelmiş hepsinin hâli,

                      Diye düşündük elhamdülillâh.

 

*Köle

 

                                      Ayni binada Muhammed Menan,

                                      Abdullah bin Cafer ensari sahabiden,

                                      HuzeyfetuI Yamani var,

                                      Gördük elhamdülillâh.

 

                      Tekrar ziyaret Gavs-ul Â’zam’ı,

                      Faydalanmak yine â’zamî,

                      Ne güzelmis hepsinin hâlleri,

                      Düşündük elhamdülillâh.

 

                                      Yemek yedik gece yarımda,

                                      Çok güzeldi tadı damağımda,

                                      Kısa uykuya daldığımda,

                                      Dedik elhamdülillâh.

 

 
 

4-7 Cumartesi

şu anda saat 9,30 Necef’e ulaştık.

 

 

 

 

 

 

 

                      Cumartesi ulaştık Necefe,

                      Küçük göl karşısı Suudiya,

                      Sanki geldik bir başka dünyaya,

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Burada yatıyor Hz. Ali,

                                      Kendisi ne yücedir ne âli,

                                      Nasıl anlatayım bu hâli,

                                      Aciz kaldık elhamdülillâh.

 

                      Gökten bir kubbe inmiş yere,

                      Her tarafı altın işleme,

                      Ün salmış bütün âlemlere,

                      Duymuştuk elhamdülillâh.

 

                                      İşte koca sultan-ı veli,

                                      Hayatı çok gamlı, kederli,

                                      Huzurundayız şu an düşünceli,

                                      Ulaştığımıza şükrettik elhamdülillâh.

 

                      Hazret-i Ali’nin arkadaşı,

                      Olmuş bir vakitler sırdaşı,

                      Dökmüşler birlikte göz yaşı,

                      Orayı da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Küfe’ye geldik de Necef’ten,

                                      Haber aldık Müslim bin Akıyl’den,

                                      Şehiyd etmişler evvel Hüseyin’den,

                                      Gördük ibret aldık elhamdulilâh.

 

                      Girdik dış kapıdan içeri,

                      Müslim bin Akiyl’in türbesi,

                      Çok geniş çevrili avlusu,

                      Dolaştık elhamdülillâh.

 

                                      Onun da kubbesi altından,

                                      Neler neler geçmiş başından,

                                      İslâma hizmet yarışından,

                                      Nasibini almış elhamdülillâh.

 

                      Hz. Ali’nin hançerlendiği yer,

                      Bu işi yaptı İbni Mulcem şer,

                      Geriye bıraktı böyle bir eser,

                      Gördük, üzüldük elhamdülillâh.

 

                                      İntikamını almiş Hüseyin’in,

                                      Burası da kabri imiş Muhtar’ın,

                                      Gönülleri hoş olmuş yaranın,

                                      Onu da gördük elhamdülillâh.

 

                      Yorulduk epey gezdikten sonra;

                      Hemen girdik bir lokantaya,

                      Yöneldik çorbaya, salataya,

                      Doyduk, dinlendik elhamdülillâh.

 

                                      Yola çıktık Kerbelâ’ya doğru,

                                      İçimizde var ince bir ağrı,

                                      Burada kaybetti dostlar yarı,

                                      Hüzünle ulaştık elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet ulaştık Kerbela’ya,

                      Hüseyin’in uğradığı belaya,

                      Bu en hüzünlü hatıraya,

                      Daldık gittik elhamdülillâh.

 

                                      Nihâyet o hazretin kapısında,

                                      Ne çok sırlar var hatırasında,

                                      Gerek hüzün gerek yasında

                                      Bulunduk elhamdülillâh.

 

                      Bu işler anlaşılmıyor kolay,

                      Rabb’ım aciz mi idi ki o ay

                      Sen bunları biraz da kaderden say,

                      Diye düşündük elhamdülillâh.

 

                                      Rabb’ın öğdüğü yüce makamlar,

                                      Nebilik, sıddıklık, şehitliktir,

                                      Dördüncüsü salihlik bilinir,

                                      Biz de bildik elhamdülillâh.

 

                      Ehl-i beyt kemâlde böyle olur,

                      Onlar yüceliği böyle bulur,

                      Şehitlik olmayınca eksik kalır,

                      Sırlarını anladık elhamdülillâh.

 

                                      Münakaşası bizlere düşmez,

                                      Her türlü akıl bunlara ermez,

                                      Belirli bir kalıba girmez,

                                                “Takdiri ilâhi” dedik elhamdülillâh.

 

                      Durduk önünde büyük kapısı,

                      Ne kadar muhteşem bak yapısı,

                      Hüzünlü oldukça hatırası,

                      Burulduk gönülden elhamdülillâh.

 

                                      Girdik içeri bir büyük kabir,

                                      İçinde yatıyor cihanda bir,

                                                "Ey gönül sende ehli beyte gir",

                                      Diye niyaz ettik elhamdülillâh.

 

                      Bedeni yatıyor burada,

                      Yaralandı çok yerinden savaşta,

                      İleri gitti, mertti yarışta,

                      Hüzünlendik elhamdülillâh.

 

                                      Yatıyor daha yetmiş üç şehit,

                                      Oldular hepsi Allah’a şahit,

                                      Hepsinin mekânı belli Cennet,

                                      Dedik, bildik elhamdülillâh.

 

                      İçerde başka kabirler de var,

                      Biri de Habib el Ensari Hüseyin,

                      Onlar da yardım ile olmuş yar,

                      Biz de gördük elhamdülillâh.

 

                                      O gün şehiyd edildiği mahal,

                                      Renklendirilmiş kırmızı al al,

                                      Sanki yaşanıyor hep ayni hâl,

                                      Bugün de yaşadık elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet ayrıldık hüzünlü yerden,

                      Olan olmuş ne gelir elden,

                      Onların hepsi geçmişler serden,

                      Yerlerini gördük elhamdülillâh.

 

                                      Hazret-i Abbas da sırada,

                                      Ziyaret ediyoruz burada,

                                      Kaç metre kaldı da arada,

                                      Ulaştık elhamdülillâh.

 

                      Kapısından girince içeri,

                      İşlenmiş tavanlar cevherî,

                      Aynalar kaplamış her yeri,

                      Orayı da gördük elhamdülillâh.

 

                                      Şanına yaraşır bir mekân,

                                      Burasi gelir geçilir, değil han,

                                      Yatıyor gönüllerde bu sultan,

                                      Diye bildik elhamdülillâh.

 

                      Ziyaretten çıkınca dışarı,

                      Düşündüm tavanda aynaları,

                      Gelen seyretsin diyeymiş aynini

                      Anladık ibret aldik elhamdülillâh.

 

                                      Vakt-i firak yaklaştı bu yerden,

                                      Zaman doldu, ne gelir elden,

                                      Ayrıldık makam-ı Kerbelâ’dan,

                                      Ulaştırana dedik elhamdülillâh.

 
 

5-Temmuz-1998

Pazar saat1:30

 

 

 

 

 

 

 

                      Yine geldik Mûsâ Kâzım makamına,

                      Ulaştık ikindi namazına,

                      Paralar dağıttık hayrına,

                      Fakirler dedi elhamdülillâh.

 

                                      Akşam namazını kılmaya,

                                      Geldik bu gece Gavsül Â’zam’a,

                                      Başladı imam okumaya,

                                      Akşamı kıldık elhamdülillâh.

 

                      Başladılar mevlûde sonradan,

                      Zikirler çekildi arkadan,

                      Kandildi, değildi sıradan,

                      Biz de dinledik elhamdülillâh.

 

                                      Sonra kılındı yatsı bir guzel,

                                      Mevlâm böyle yazmış demek ezel,

                                      Okundu çok ilâhi ve gazel,

                                      Az da olsa uyduk elhamdülillâh.

 

                      Bir yönden sevinçli idik o akşam,

                      Nasıl ele geçer böyle bir akşam,

                      Gavs-ul Â’zam’da idik o akşam,

                      Şükrettik elhamdülillâh.

 

 

                                      Ancak bakınca o hadiseye,

                                      Derinden başladık üzülmeğe,

                                      Bütün gece gitti gürültüye,

                                      İbret aldık elhamdülillâh.

 

                      Çok uzaktaymış ki Rabları,

                      Duyuramadı okuyanları,

                      Seslenmekten yarıldı boğazları,

                      Kulağımız patlamadı elhamdülillâh.

 

                                      Nerde kaldı İslâm’ın nezaketi,

                                      İnşeallah olmuştur bereketi,

                                      Aslına uymayan hareketi,

                                      Öylece seyrettik elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet Bağdat’a vakit doldu,

                      Ziyaret yerleri çok boldu,

                      Kazancımız herhâlde iyi oldu,

                      Şükrettik elhamdülillâh.

 

                                      Araba hareket ediyor,

                                      Yavaş yavaş uzaklaşıyor,

                                      Yolcular hep elveda diyor,

                                      Hoşçakal dedik elhamdülillâh.

 

                      Arkada kaldı mukaddes yerler,

                      Ne yüce işler yapmış o erler,

                      Hak yoluna vermişler serler,

                      Gıpta ettik elhamdülillâh.

 

                                      Pazartesi sabah vardık Musul’a,

                                      Orada imiş uğradık Yunus’a,

                                      Ziyaretimiz sürse de kısa,

                                      Onu da gördük elhamdülillâh.

 

                      Bir tepe üzerine kurulu,

                      Kapılar geçiliyor sıralı,

                      Derinlerden geliyor hatıralı,

                      Denizi, balığı hatırladık elhamdülillâh.

 

                                      Oradan yola çıktık hemen,

                                      Önümüzde sınır var geçilen,

                                      Yavaş yavaş Irak’ı terkeden,

                                      Olduk elhamdülillâh.

 

                      Göründü Türkiye sınırı,

                      Hep birlikte bulduk huzuru,

                      Dikkat et kaybetme hazırı,

                      Dedik elhamdülillâh,

 

                                      Arandı otobüs sınırda,

                                      Bakıldı ne varsa bavulda,

                                      Mühür basıldı pasaporta,

                                      Geçtik Turkiye’ye elhamdülillâh.

 

                      Habur’dan girince içeri,

                      Tamamladık seyr-ü seferi,

                      Gönderdik evlere haberi,

                      Sevindirdik elhamdülillâh.

 

                                      Mardin’e ulaştı yolumuz,

                                      Bitecek yol, var umudumuz,

                                      Geziden neler kazandığımız,

                                      Bizim oldu elhamdülillâh.

 

                      Nûr dağında kıldık sabahı,

                      Hepimizin oldu ahı vahı,

                      Böyle olur yolun seyranı,

                      Diye konuştuk elhamdülillâh.

 

                                      Dönüşte uğradik Göl Başı’na,

                                      Bıraktık hâli akışına,

                                      Buyur edildik yemek aşına,

                                      Yedik dinlendik elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet akşam üstü yedide,

                      Herkes buluştu otobüste,

                      Yorgunluk vardı çok çok herkeste,

                      Koltuklara uzandık elhamdülillâh.

 

                                      Yolcular kısmen azalıyor,

                                      İzmit’te de bir miktar kalıyor

                                      Nihâyet İstanbul’a varıyor,

                                      Şükrediyoruz elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet gece saat ikide,

                      Vardık Kasım Paşa’da yüceye,

                      El salladik Târık, Müjdat ve Cem’e,

                      Buluştuk elhamdülillâh.

 

                                      Yükleri boşalttık otobüsten,

                                      Bizlerde ne can kaldı ne ten,

                                      Bir kaç kişiyi de eve bırakırken,

                                      Ayten abla ile dedik elhamdülillâh.

 

                      Nihâyet o gün sabah vakti,

                      Ulaştık evimize gayretli,

                      Yolculuğumuz geçti keyifli,

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Uzun uzun yollar kat ettik,

                                      Bir çok hazreti ziyaret ettik,

                                      Huzurlarında dua ettik,

                                      Gezdik gördük elhamdülillâh.

 

                      Sebeb olanlardan razı olsun,

                      Allah tekrarını nasib etsin,

                      Şimdilik bu kadarı yetsin

                      Dedik elhamdülillâh.

 

                                      Necdet gezdi o yerleri,

                                      Ziyaret etti erenleri,

                                      Size verdi bu haberleri,

                                      Her şey için dedi elhamdülillâh.

 

 

25/06/1998 - 08/07/1998

 

Necdet ARDIÇ

Terzi baba

TEKİRDAĞ