Bu da geçer ya Hû!

Yolumuz hiçlik yolu, tevâzu yolu. Hazreti Allah âlimlik taslayan kulları yerden yere vurur, esfelden kurtarmaz. Ne olur nokta-i hiçte bir müddet için kal. Mevlâmızın ne kadar hoşuna gidecek, ne ilimler verecek; sükût sizin için altındır. “Lâ ilâhe illallah” deyip benliği, ilmi, gevezeliği, ağyârı, özünden başka her şeyi inkâr etmek lazımdır; her şeyi terk edeceksin, en sonunda terk ettiğinin de farkında olmayarak terki de terk edeceksin.
**
Ah yavrum! Zât alemine teveccüh esnasında cümlemizin kusurları vardır. Ayniyet ve beraberliği ekseriya temin edemiyoruz. Sevincimiz nerede? O’nun bizimle daima beraber olmasında ve bu dilekte bulunmasında şüphesiz bu esmer ve üzücü günler de geçer. Bu tecelli de yerini bir başkasına terk eder. Fakat kul bir şey beğenmez ki, daima yeni yeni ve muvâfık tecelliler bekler.
...
Bu da geçer ya Hû!
el-Fakîr, M. Nusret Tura