MEKTUPLARDA YOLCULUK

Platon, "Sevmek demek, kendisinin yarısını bulmuş, diğer yarısını arıyor demektir" diyor. Şu halde sevmek demek tamamlanmak demektir. Ben de onu arayıp bulmak için ondan başlayan ve yine onunla bitecek olan ömür dairesini tamamlamak üzere yola çıkmış bulunuyorum. Bu yol hayvan ayağıyla feth olunacak bir ülke değildir. Başı ayağı bırak, yolculuğu O'nun nur vücuduyla yap. Hazreti Musa’ya "Nalınlarını çıkar" diye emrolunması, dünya ve ahiret düşüncelerinden soyunarak yolculuğa devam etmesi için ikaz mahiyetinde söylenmiş bir sözdür.
İlim cehli törpüler. Amma iç âlemdeki şüpheleri gidermez. Onları ancak aşk giderir. Ömer Hayyamın "En büyük hekîmler, şarapsız sarhoş olanlardır"  demektedir. Manen sarhoş olanlar sûret şarabı aramazlar.
Akılla aşkın bir alâkası yoktur. Biri istediği gibi düşünür, diğeri ferman dinlemez.
Beş yaşındaki bir generale hakikî general ona nasıl merhametle bakıp gülerse, yaldızlı şöhret elbisesiyle salınıp gezen meşhurlarımıza da hakikî ve kâmil insanlar öylece gülüp geçerler.

MEKTUPLARDA YOLCULUK - M. NUSRET TURA
İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (82)