EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN

EY! HAKK AŞIKLARI YÜRÜYÜN


Allah Allah diye çınladı,
Hak sesi her yönden tınladı,
Âlem "Sıbgatullaha" boyandı,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Gece dolunay ışığında,
Kamilin ol yanı başında,
Can verdiğim kâbe taşında,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Bu kutlu yolda durmak yoktur,
Nefse verdiği zahmet çoktur,
Dünya vehim ve hayal boştur,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Mecnun devesini terk etti,
Mevla için Leyla derk etti,
Sırrı âlemde fark etti,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Mekanın zamanda bilinmez,
Nişanın zahirde görülmez,
Esman zülüflerde anlanmaz,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Her zerrede güneş gibisin,
Her kulaktan dinlemektesin,
Her dilden konuşup söylersin,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Aşk olmalı ilk adımın,
Kamiline teslim olmanın,
Şartıdır hızırı bulmanın,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Yol tehlikeli korkma aşık,
Ah! edip kanat çırp çar çabuk,
Maşuk nurundan yaktı ışık,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.
     
Hak iradeyle nefha eder,
Kul Hakk’ı seherde zikreder,
Aşık, maşuk sevilsin ister,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Kaldırdım gayrıyı aradan,
Hakikat ehlinin vasfından,
Ayn'ıyla vakidir aslından,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Gafletinle bakma eşyaya,
Kalmayasın sonunda yaya,
Hakikatı götürür fezaya,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

O sevgili her an nazar eder,
Gafilsen eğer geçip gider,
Görürsen gizlice örtüver,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Hakkı anıp benlikten geçen,
Cenab-ı Hakka vasıl olan,
Cümle canlar irfanla dolan,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Nakşına ezelden vuruldum,
Hikmetinden sual olundum
Maşukumu Necdet’te buldum,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.

Geçtim yedi deniz, beş derya,
Murad "Makam-ı Mahmud"u sordun ya,
O vakit Rabb-i Hassını buldun ya,
Ey! Hakk aşıkları yürüyün.


Murat CAĞALOĞLU

19-02-2013