Nalınlarını çıkar mukaddes Tuva vadisindesin

Cenâb-ı Hakk Mûsâ (a.s.)’a “nalınlarını çıkar mukaddes Tuva vadisindesin” diye bahsettiği bildirilen âyet-i kelimelerle peygamberliği yavaş yavaş başlamış oluyor nübüvveti. Oradaki Tuva vadisi ‘övülen’ lugat ma’nâsıyla, vadi demek beşeriyetinin temizlenmiş olduğu gönül sahası ma’nasında Tuva vadisi, beşeriyetinin temizlenmeye başladığı yahut Tuva vadisi, işte oraya nalınlarını çıkar, yani beşeriyetinle girme ma’nasında. Tabii 4 mertebede de ayrı nalın olduğuna göre, her mertebede bir başka nalın çıkartılmakta. 6 Peygamber-4 Hz. Mûsâ Kelimullâh (a.s.) kitabında var.

Terzi Baba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.) 
Terzi Baba 2013 senesi Muhtelif Sohbetleri (Ses Kayıtlarından bir bölümdür)