Muhammed (s.a.v.)

Doğdu beş yüz yetmiş birde onüç.
Âlemlere müjdelendi bu güç.
Varlığı oldu her şeye övünç.
Evvel yetim sonra öksüz Muhammed (s.a.v.)

Abdülmuttalip aldı yanına.
Muhabbetle, bastı hep bağrına.
Her zaman üstündü akranına.
Hacerü’l Esved’i koydu yerine, Emin  Muhammed (s.a.v.)           
                                                                                                           
Hira başladı şereflenmeye.
Değiyordu hep gidip gelmeye.
Rabb’ından çok ilimler almaya.
Nihayet, Cibrilden geldi Ikra’ Muhammed (s.a.v.)

Rabbı dedi ki; kalk, ey bürünen. (müddessir)
Bütün âlemde benim görünen.                     
Varlığında aşikâr bilinen.
Elbiseni temiz tut ya müddessir Muhammed (s.a.v.)      
                                                                        
Zemmedilmeye başlandı hemen.                                                     
Çoğaldı onu yakıynen seven.                                   
Günler geçerken verdi hep güven.
Gayret eyledi yılmadı müzzemmil Muhammed (s.a.v.)
                                                                                                     
Tahakkuk etti hüviyyetiyle.                                     
Zuhur etti Mûsâ kemâliyle.                                                                  
Sardı âlemi muhabbetiyle                                                                                                             
Bir ismi de Tâ-Hâ Muhammed (s.a.v.)
                                                                                       
“Sin”i İnsân’a eyledi rumuz.
Böylece tam oldu huzurumuz. 
Sevindik hep kızımız, oğlumuz.                                                                                           
Ümmetine misâl oldu Yâ-Sîn Muhammed (s.a.v.)       
                                                                            
Zatın zuhuru oldu tamam.          
İşte bu, ümmete gerçek bayram.    
Oldu vahy, gönüllerde imam.         
Onun ahlâkı hep Kûr’ân Muhammed (s.a.v.)              

Makam-ı Mahmud’dan al haberi.             
Kalk iyi değerlendir bu yeri.              
Terketme Hakk’a seyr-ü seferi.        
Bak gör bir ismi de Mahmud Muhammed (s.a.v.)     
                                                                              
Başladı Peygamberlik oyunu.                               
Çevresi seviyordu huyunu.        
Yücelttikçe yüceltti soyunu.
Böylece oldu Hazreti Muhammed (s.a.v.)
           
Görüşünü arttır biraz daha.        
Çok geniştir âlemdeki saha.        
Gir gönüle bakma sola, sağa. 
Bütün âlemlerin zuhuru, Hakikat-i  Muhammed (s.a.v.)
                                                                                                                            
İnsân âlemde Hakk’ın aynası.                                                    
Belki mubalâğa, görünen aynısı.                 
Bu Hakk’ın zatına hep çağrısı.          
Bütün âlemde İnsân-ı Kâmil Muhammed (s.a.v.)                           

Ahad’ın sırrı belirdi  onda..
Ahad “onüç”tür, bilindi burda
Kalmadı hiç bir perde ortada.
Ahad bir mim ile oldu, Ahmed Muhammed (s.a.v.)

Terzi Baba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.)