İlahi Aşk
Bin derde düştüm aşkın elinden
Yandım tutuştum aşkın elinden

Avâre oldum gül gibi soldum
Yandım kül oldum aşkın elinden

Yâri ararım yoktur kararım
Daim yanarım aşkın elinden

Biçâre oldum pür yare oldum
Sad pâre oldum aşkın elinden

Derdim devâsız yarem şifâsız
Kaldım nevâsız aşkın elinden

Ne sağa baktım ne sola baktım
Eridim aktım aşkın elinden

Aklım perişan fikrim perişan
Halim perişan aşkın elinden

Kim aşkı buldu kendi yok oldu
Ahir Hakk oldu aşkın elinden

Bu Hazmi nalân her lahza giryân
Olmuş perişan aşkın elinden

Bilmem nideyim aşkın elinden
Nere gideyim aşkın elinden

Kalbim yanıyor aşkın elinden
Yaram kanıyor aşkın elinden

Hazmi TURA