Düşündün mü hiç kardeşim

Düşündün mü hiç kardeşim
Şu âlemde nedir isin?
Dünyaya sebeb-i gelişin,
ÂDEM olmakmış meğer!

İlim öğrenmekten gaye,
Ulaşmak içinmiş yâre,
İlmin sonunda paye,
ÂRİF olmakmış meğer!

Her yönü ile hep kemalde,
Görünür varlık cemalde,
En güzel oluş herhalde,
İNSAN olmakmış meğer.

Aç gönlünü Hak'tan yana,
Neler ulaşır bak sana,
En güzel şey Allah'a,
HABÎB olmakmış meğer.

Necdet’ten dinle bu sözü,
Hak’tan ayırma hiç özü,
Bu dünyanın gerçek tadı,
Ölmeden ölmekmiş meğer.

Necdet Ardıç Uşşaki Terzibaba k.s.