İki zıddı cem ettiği için insan, insandır

İki zıddı cem ettiği için insan, insandır. Yapılması istenmeyeni yapmaması, yapılması istenenleri de yapması onun mükâfât sâhibi olmasını, insanlığını gösterir.
---
İğne deliğinden devenin geçmesi; Kesif âlemde şişmişiz, lâtif âleme geçmeye çalışıyoruz o hâlimizle. 
Ya iğne deliğini büyüteceğiz ya deveyi incelteceğiz değil, ikisini aynı anda yapacağız.
---
Okuduğumuz bir yerde düşündüklerimizi bulursak tasdiktir. Ve o yer Cibrildir.
---
Her devirde tufân`ın mâhiyeti değişiyor, nefis tufânları bir bir geliyor.
Kâmil İnsanın gönül teknesine binmekle tufandan korunulur. 
Gemi`nin (arapça: fülk) sayısal değeri 13'tür.
---
Her şey bitmiş, sen bitmişsin gibi hissedersin, yeni kapılar açılır.
İsyan etme, sonu kötü de olsa hayırlıdır, sonradan farkedilir.
---
Şükür, nimetleri avlayıp bağlamaktır. Kahra şükrederse onu sevdiklerinden kılar. Şükür kahrı lütfa döndürür, maksadına ulaşmayı yakınlaştırır. Zahirde şikayet, batın şikayeti doğurur (içeriye de işler).

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)