Asitane

Âsitân-ı yâre baş koymak saâdettir bana
Bende-i sultanı aşk olmak ne devlettir bana

Aşk ucundan çektiğim mihnet için fahreylerim
Aşk yolunda her mecellet ayni rıf-attır bana

Ben o Mecnunum ki Leylasız cihânı istemem
Kuy-i leylâ nüzhet aba bağı cennetdir  bana

Öyle bir sultanı aşkın tacidar-ı âlemin
Taht-gâhı devleti kaf-ı kanaâttir bana

Arifi billah olan düşmez keramet kaydına
Hakkı bilmek en büyük keşf-ü keramettir bana

Mündemiçtir her hakikat aşk-ı Hakk'ta Hazmiya
Her keramet her hakikat aşka hizmettir bana  

Hazmi TURA